עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > חובת דיווח על תכנוני מס במס ערך מוסף החל מה-15.07.07

חובת דיווח על תכנוני מס במס ערך מוסף החל מה-15.07.07

בחודש דצמבר, שנת 2006 פורסמו תקנות לעניין מס הכנסה ומס ערך מוסף הקובעות חובת דיווח לרשויות המס על שורה של תכנוני מס. מטרת הדיווח על תכנוני מס אלו הינה הפניית תשומת ליבה של רשות המס לאותם דו"חות של נישומים, בהן בוצעו פעולות כאמור ומתן האפשרות לרשות המיסים לבדוק את הפעולות הללו ? האם אין הן מלאכותיות. חובת הדיווח על תכנוני מס במס הכנסה, תחכה לדו"ח השנתי. מנגד, בהתאם לחוזר פרשנות של אגף המע"מ שפורסם ב-5.6.07 חובת הדיווח על תכנוני המס במע"מ תחול לראשונה כבר במועד הגשת הדו"ח התקופתי הקרוב במע"מ ה- 15.07.07. במסגרת תקנות המע"מ לעניין תכנון מס החייב בדיווח נקבעו שני תכנוני מס החייבים בדיווח: 1. קבוצות בניה ? קבוצת אנשים המתארגנת לשם רכישת קרקע בנפרד והזמנת שירותי בניה בנפרד; 2. חברות כלכליות - הכוונה לחברות הרשומות כ"עוסק" לצורכי מע"מ אך הן בבעלות של 75% לפחות של מלכ"ר או מוסד כספי. התופעה נפוצה בעיקר אצל עיריות, אשר מחזיקות תחתיהן חברות כלכליות לפיתוח העיר.
תקנות אלו ספגו ביקורת קשה מאוד, מאחר שגם אם הנישום מדווח על אותם תכנוני מס כפי שהוא אכן מחויב, הרי שבמידה ויוכרע שהתכנון הינו מלאכותי עדיין, הוא יחויב בקנס גירעון גבוה מאוד  של 30%. כתוצאה מכך, נראה, כי נישומים שיבחרו לפעול באמצעות תכנוני מס כאמור, יפנו למומחי מס על מנת לקבל חוות דעת כי אין חובת דיווח. במקרים שכאלו אין הם מסתכנים בעבירה פלילית. דוגמא לחוות דעת כזו יכולה להיות במקרה בו מתארגנת קבוצת בניה אך לא ניתן להצביע על "גורם מאגן" ספציפי. בהתאם לתקנות, הגורם המארגן הוא החייב בדיווח, מכאן שאם אין גורם מאגן אין חובת דיווח.  

פורסם בתאריך 08/08/2008 ע"י עו"ד אריה ליבוביץ
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il