עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > טופס 151- דווח על נאמנויות - מניות בחברה זרה - לאחר תיקון 147 לפקודה

טופס 151- דווח על נאמנויות - מניות בחברה זרה - לאחר תיקון 147 לפקודה

רו"ח צאיג בן משה שואל:
לפי טופס 151 החדש, האם צריך לדווח על מניות חברה בחו"ל שמוחזקות עבורי בנאמנות ע"י אדם/ חברה אחרת וכן אם אני מחזיק בנאמנות מניות חברה בחו"ל עבור אדם/ חברה אחרת?
עו"ד אריה ליבוביץ משיב:
ראשית יודגש, טופס 151 אינו טופס "חדש" הטפסים החדשים לעניין נאמנויות טרם יצאו לאור ויש מקום להניח כי כרגע לאור דחיית מועד הוצאת הטפסים החדשים נדחית חובת הדיווח הקיימת על פי החקיקה הישנה שמכוחה הוצא טופס 151.
באשר לעצם השאלה, ככלל עצם היותך נאמן אינה מקימה חובת דיווח אם המדובר בנהנים ויוצרים זרים ובנכסים המצויים בחו"ל. באשר למניות המוחזקות עבורך, היותך נהנה אינה מקימה לך חובת דיווח אלא לנאמן במקרים מסויימים בלבד (יש נכס בישראל וכו') (לבד ממקרה בו מתבצעת חלוקה ? במקרה זה אתה מחוייב בדיווח). בהחלט ייתכן שהנאמן המחזיק עבורך את המניות הינו חייב בדיווח (אפילו אם הוא תושב זר).
לבסוף נציין כי פרטי השאלה חסרים ביותר ? ככלל עניין הנאמנות הינו סבוך וישנם מקרים שכלל לא יהיו חייבים בדיווח, מומלץ לפנות לייעוץ פרטני תוך חשיפת כלל העובדות דוגמת: זהות ומס' היוצרים ומקום מושבם, זהות ומס' הנהים ומקום מושבם, סיבת הקמת הנאמנות (לדוגמא בשל הוראות חסימה של הבורסה ? ככלל נראה שהמדובר בשליחות ולא נאמנות) וכדומה. רק לאחר בחינת כלל העובדות ניתן יהיה ליתן תושבה מושכלת.

פורסם בתאריך 20/01/2008 ע"י אריה ליבוביץ
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il