עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > היבטי מס ערך מוסף בעסקת מכר ללא שילוח מישראל

היבטי מס ערך מוסף בעסקת מכר ללא שילוח מישראל

אילן בן שושן רו"ח שואל:
יצואן ישראלי מבקש להוזיל את עלות השילוח של מוצריו המיובאים (כיום חלק מהתוצרת מיוצר בישראל וחלק מיובא לישראל ומיוצא ממנה) ולבצע שילוח ישיר מהספק בחו"ל ללקוח הסופי (גם הוא בחול). האם יש כאן עסקה על פי חוק המע"מ? האם ניתן להפיק חשבוניות מישראל? כיצד יש לסווג עסקאות אילו בדו"ח? האם ניתן להמשיך ולנכות תשומות באופן מלא (בגין הוצאות מכירה הנהלה וכלליות) או שיש להתחיל לערוך תחשיבים יחסיים? אנא, הימנעו מראש מהפתרון השפוט של הקמת חברה בת בחו"ל. משיקולים מסחריים וציוניים הלקוח מעוניין להותיר את הפעילות בישראל.
עו"ד אריה ליבוביץ משיב:
1. לשאלה הראשונה ? בהתאם לסעיף 2 לחוק מע"מ עסקה חייבת במע"מ רק אם נעשתה בישראל. סעיף 14 לחוק קובע כי עסקה בטובים מוחשיים ייקבע מקום ביצוע בהתאם למקום הימצאותם של הטובין. במקרה דנן אם אין כאן תשלום על שירות אלא רק מכר של הטובין הרי שהעסקה כלל אינה בישראל, אין היא חייבת במע"מ (זו לא עסקה פטורה) ואין צורך לדווח עליה לעניין מע"מ; יחד עם זאת בהחלט ייתכן שבדיקת פרטי המקרה לגופם יראו שקיימת כאן עסקת שירות !!
2. מאחר שאין עסקה לא ניתן להפיק חשבונית (אך ניתן וצריך להפיק קבלה);
3. בהתאם לעיקרון ההקבלה הקבוע בסעיף 41 לחוק לא ניתן להתיר ניכוי מס תשומות מקום בו העסקה אינה חייבת במס ערך מוסף;
בהתאם לבקשתך ולאור שיקוליו הציוניים של הלקוח נמנענו ממתן מענה בדרך של הקמת חברה זרה.
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il