עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > חובת תשלום מס קניה על מי?

חובת תשלום מס קניה על מי?

נ. לוי שות' שואלים:
חברה א' מייצרת מוצר (סבון נוזלי) עבור חברה ב'. רשיונות משרד הבריאות הנם עבור חברה א'. חברה ב' משווקת את המוצר תחת שמה של חברה ב'. (על התוית כתוב" מיוצר ע"י א' עבור ב').
על מי יחול תשלום מס הקניה?

עו"ד אריה ליבוביץ משיב
מבלי להרחיב רבות סביב עניין מס הקניה שאינו מוכר לרבים, נציין בקצרה כי מס הקניה במוטל בין היתר על מכירה סיטונאית. למעשה השאלה במקרה זה הינה מיהו הסיטונאי ? חברה א' ו/או חברה ב'.
מן הפרטים שנמסרו בשאלה קשה להגיע להכרעה משפטית בנעיין זה יחד עם זאת נסביר כי חשיבות הדברים אינה רק ביחס לזהות החייב במס אלא גם ביחס לסכום המס, הנגזר ממחיר המכירה של המוצר (ללא מע"מ וכו').
נציין כי בפס"ד י.ד תעשיות חייגנים  קבע בית המשפט ביחס למקרה דומה של חברה מייצרת וחברה משווקת, כי המס צריך שיחול על מכירותיה של החברה המשווקת ולא המייצרת. יחד עם זאת הסיבה המרכזית לכך הייתה היות החברה המייצרת בבעלות זהה לזו של החברה המשווקת וכן עיקר פעילות הייצור של החברה המשווקת היה של מוצרים עבור החברה המשווקת (90%). בית המשפט קבע למעשה שהפיצו8 בפעילות היה מלאכותי ונועד להקטין את סכום המכירה לצורך מס קניה.
לאור פרשנות זו של בית המשפט ? יכול השואל לנתח כדבעי את המקרה אותו הציג לעיל בהתאם לעובדות המצויות בידיו.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il