עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > האם ניתן לקבל החזר מס (ביטוח לאומי) על אופציות שמומשו ? בעקבות פסק הדין

האם ניתן לקבל החזר מס (ביטוח לאומי) על אופציות שמומשו ? בעקבות פסק הדין

-1 ליולי 2007 ניתן על ידי בית הדין לעבודה פסק דין תקדימי לעניין מועד חישוב דמי לידה (להלן: "המענק" ) על ידי הביטוח לאומי, בגין הכנסה מאופציות שניתנו במסלול 3(ט) לפקודת מס הכנסה.
פרטי פסק הדין
בפסק הדיון בעניין טופז (ב"ל 4961/02 טופז ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי, נבו), המדובר היה בעובדות בחברה הנסחרת בבורסה, להן הוקצו אופציות (לא סחירות) על פי המסלול הקבוע בסעיף 3(ט) לפקודה. בהתאם לתנאי ההקצאה היו התובעות רשאיות לממש רבע מכמות האופציות (להלן: "האופציות") החל מאוקטובר 2001 (להלן: "מועד ההבשלה"). בפועל מימשו התובעות את האופציות במהלך השנים 2001 ו-2002, החלל מנובמבר 2001. התובעות יצאו לחופשת לידה במהלך השנים 2002 ו-2003 ולכן ביקשו כי לצורך חישוב מענק הלידה יראה המוסד לביטוח לאומי את ההטבה ממימוש האופציות במהלך שנת 2002 כחלק מהכנסתן לצורך חישוב מענק דמי הלידה (ובהתאם ייקבע המועד בו הן חייבות בביטוח לאומי). המוסד לביטוח לאומי סירב לבקשה וקבע, כי לעניין הביטוח הלאומי יש לראות את התובעות כמי שקיבלו את ההכנסה מן האופציות במועד ההבשלה ? בו יכלו האופציות להפוך למניות סחירות (ולא המועד בו מומשו בפועל). בהתאם לשווי המניה במועד ההבשלה.
גישה זו של הביטוח לאומי עומדת בניגוד לפרקטיקה הנוהגת לפיה הולך "הביטוח לאומי" אחר מס ההכנסה, אשר מחושב ומוטלרק במועד המימוש בפועל. למעשה טען הביטוח הלאומי כי שינויים בערך המניה לאחר מועד ההבשלה ועד למימוש יחשבו כרווח/הפסד הון.
החלטת בית הדין:
בית הדין קיבל את עמדת המוסד לביטוח לאומי וקבע שאת מענק הלידה יש לחשב על פי מועד ההבשלה של האופציות ולמעשה ביטוח לאומי יוטל במועד ההבשלה.
סיכום ומסקנות:
? נציין כי עמדת בית הדין ניתנה רק ביחס לאופציות על פי 3(ט) ומועד כתיבת שורות אלו לא ברור מה תהיה עמדת רשות המיסים, כמו כן לא ידוע מהי עמדת הביטוח הלאומי ביחס לאופציות במסלול 102.
? לנישומים, אשר שילמו ביטוח לאומי במועד המימוש בפועל ? מומלץ לשקול הגשת דו"ח מתקן ובקשה להחזר במידה ושווי האופציה במועד  תום תקופת ההבשלה היה גבוהה יותר משוויה של האופציה במועד המימוש בפועל.
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il