עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > חבות במס ערך מוסף מכירת דירה ששימשה עסק ושלא נוכה ברכישתה מס תשומות

חבות במס ערך מוסף מכירת דירה ששימשה עסק ושלא נוכה ברכישתה מס תשומות

משרד הושע רו"ח שואל:
חברה העוסקת בתיווך ומסחר מקרקעין קנתה לצורך משרדה דירת מגורים וקיבלה מהעיריה אישור על כך שהיא יכולה להפעיל את עסקיה מדירת המגורים. בעת הקניה החברה לא דרשה מע"מ תשומות. כעת רוצה החברה למכור את דירת המגורים שממנה היא מנהלת את עסקיה. האם במקרה כזה חל חיוב במע"מ?

עו"ד אריה ליבוביץ משיב:
בבואנו לענות על השאלה לעיל, ובשל קבלת הפרטים החלקיים, עלינו להניח ראשית: הדירה לא שימשה למגורים (בעיקר לא של בעלי השליטה)
להנחה זו חשיבות כיוון שעל פי האמור הרי שלא חל איסור על ניכוי מס התשומות במועד הרכישה אלא החברה בחרה שלא לנכות את מס התשומות (כנראה בתקווה שבעתיד תהא זכאית שלא להתחייב במע"מ במכירתה ? הנחה זו הינה מוטעית).
סעיף 31(4) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו ? 1976 (להלן: "חוק מע"מ) עליו כנראה ביקשו השואלים לסמוך קובע כדלקמן:
" מכירת נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות בשל רכישתו או יבואו, ובלבד שאם נקבע שניתן לנכות חלק ממס התשומות - ישולם חלק יחסי מהמס כיחס החלק שמותר לנכותו לכלל מס התשומות"
יוצא אפוא שרק במקרים בהם אסרה החקיקה / הדין על ניכוי מס התשומות רק במקרים אלו קיים פטור ממע"מ במכירה. במקרים בהם בחר הקונה להימנע מניכוי מס במקרו אין זה מאפשר לו להימנע מתשלום המס (בעניין זה ראובין השאר: ע"ש 32/92 א. שמטוב ובניו בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, מיסים ו/6 ה-32).
יחד עם זאת במקרה דנן ייתכן וניתן יהיה לקבל אורכה לצורך ניכוי מס התשומות מן העבר בהתאם לסעיף 116 לחוק מע"מ.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il