עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > הנפקתם בחוץ לארץ - תיזהרו לא לאחר את הרכבת של החזרי מס במיליונים בהתאם

הנפקתם בחוץ לארץ - תיזהרו לא לאחר את הרכבת של החזרי מס במיליונים בהתאם

הרקע העובדתי
באוגוסט 2006 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק הדין בעניין שופינג קומ בע"מ .
באותו מקרה נדון ערעורה של חברת שופינג קומ בע"מ (להלן: "שופינג" ו/או "החברה"), אשר ביצעה הנפקה בחו"ל במסגרת בורסת הנאסד"ק והקצתה מניות בהתאם.
כאשר פנתה שופינג לרשם החברות וביקשה לדווח על ההקצאה, סירב הרשם לרשום את ההקצאה מחמת העובדה שדו"ח ההקצאה לא בויל (משמע לא שולם מס בולים בגין דו"ח ההקצאה).
רשות המיסים סירבה לאשר את טענת החברה, כי דו"ח הקצאה של חברה הנסחרת בחו"ל אינו חייב במס בולים בישראל ? ומכאן הגיע התיק לדיון בבית המשפט המחוזי.
בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת החברה וקבע כי חברה שהנפיקה בחו"ל, החל ממועד כניסת חוק החברות לתוקף (שנת 1999) ואינה נסחרת בישראל, אינה חייבת לבייל את דו"ח ההקצאה.
בעקבות פסק הדין הודיעה רשות המיסים, כי בכוונתה להגיש ערעור לעליון וכך אכן עשתה.

אז מה עושים וכיצד מקבלים החזר???
קודם בוא נראה מה עושה רשות המיסים? רשות המיסים מושכת זמן !!!. לשונו של בית המשפט המחוזי במקרה זה הייתה חדה וברורה. אף על פי כן פנתה רשות המיסים לבית המשפט העליון לא רק לצורך הערעור אלא גם בכדי "להרדים" את החברות שהנפיקו בחו"ל ואשר אליהן נוגע פסק הדין.

רבים ממנהלי אותם חברות בטוחים בטעות, כי ההתיישנות בישראל הינה שבע שנים ולכן אין מה למהר, אלא שאין זה נכון. לצורך מס בולים קבע המחוקק הוראת התיישנות ספציפית המקצרת את התקופה לשנתיים  בלבד ממועד ביול המסמך (ייתכן שבחלק מן המקרים ניתן יהיה להישג אורכה) !! !.
כך יוצא שמי שלא יפעל באופן מיידי עשוי לפספס את הרכבת ולהיות במצב בו, בשל חוסר שימת לב הפסיד החזרי מס של מיליונים אותם שילם כאשר הגיש דו"ח הקצאה לרשם החברות.

מי שרוצה לקבל השבה של מס הבולים אותו שילם חייב לפעול כבר עכשיו בכדי להפסיק את מירוץ ההתיישנות, בין השאר באמצעות פניה כתובה לרשות המיסים לקבלת החזר מס הבולים.
הפניה הכתובה הנ"ל אינה פותרת את הצורך בדיון מהותי בשאלת ההחזר אשר צפוי להיערך עם רשויות המיסים רק לאחר מתן פסק הדין בבית המשפט העליון, אך ללא הפניה הכתובה והפסקת מירוץ ההתיישנות תאבד לחלוטין הזכות לקבל את ההחזר לאחר הכרעת בית המשפט.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il