עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > היבטי מס בהורשת נכסים בחוץ לארץ בידי זרים ליורשים תושבי ישראל

היבטי מס בהורשת נכסים בחוץ לארץ בידי זרים ליורשים תושבי ישראל

יהודים רבים תושבי הגולה מבקשים להוריש את נכסיהם לצאצאיהם שהינם תושבי ישראל או אף למוסדות שונים בישראל. כמו רבים אחרים, מורישים פוטנציאליים אלה, תושבי מדינות שונות כגון ארצות הברית או בריטניה, מבקשים להכין צוואה.
באופן טבעי, לצורך הכנת צוואה שוכרים המורישים הזרים הנ"ל עורכי דין מקומיים בארץ מושבם. מכיוון שאין בישראל מס עזבון, מורישים אלו ובאי כחם אינם מודעים לסכנת המיסוי הכפול שהסיטואציה מעוררת.
במה דברים אמורים: במדינות רבות קיים מס עזבון. כאשר ילך לעולמו המוריש, ישלם היורש מס עזבון על הרווח שנוצר עד ליום הפטירה; לעומת זאת, לפי הדין בישראל, יורש היורש נכס ממוריש שנפטר לאחר שנת 1981 עומד בנעלי המוריש לצרכי יום ושווי הרכישה.
דהיינו, כאשר ימכור המוריש את הנכס, הוא ישלם מס בישראל על כל הרווח שנוצר החל מיום הרכישה עובר ליום הפטירה וכלה ביום המכירה. ואולם, יורש זה ישלם במדינת מושב המוריש פעמים רבות גם מס עזבון בקשר לירושת הנכס. דהיינו, היורש הישראלי עלול לשלם על אותו הרווח מס פעמיים ? מחד מס עזבון במדינת מושב המוריש ומאידך מס רווח הון בישראל.
תכנון נכון של הליך ההורשה בעוד המוריש בחיים יכול למנוע "תאונת מס" כמו זו שתוארה לעיל. במקרה כאמור ניתן להביא לכך שמכירת הנכס על ידי היורש הישראלי לא תתחייב במס ישראל.
בחלק מן המקרים ניתן לפתור את בעיית המס העתידית על ידי הקמת נאמנות ומתן ההוראות הנכונות לנאמנים. בחלק אחר מהמקרים ניתן להימנע מהטלת המס בישראל על ידי ניסוח נכון של הוראות הצוואה ומתן הוראות מדויקות למנהל העיזבון. בחלק נוסף של המקרים ניתן למנוע את תשלום המס העתידי על ידי מתן הוראות בצוואה לעניין חלוקת הנכסים בין היורשים השונים בהתאם לסיווגיהם השונים של הנכסים (מזומן, מקרקעין, מיטלטלין וכו'). כל אלו יכולים למנוע הטלת מס עתידית על אותם יורשים תושבי ישראל.
יש לציין כי נכס נדל"ן בחו"ל אינו בגדר זכות במקרקעין לצרכי חוק מיסוי מקרקעין והוראות פקודת מס הכנסה חלות על מכירתו כאילו היה נכס הוני. על כן, אין תחולה להוראות סעיף 5(ג) לחוק מיסוי מקרקעין הקובעות כי מכירת זכות במקרקעין בידי מנהל עזבון כמוה כמכירת הזכות בידי היורשים. בהתאם ניתן להחיל על מכירת נכס נדל"ן בחו"ל שהינו חלק מהעיזבון של מוריש זר את ההלכה שחלה בעבר, טרם חקיקת סעיף 5(ג) דנן לחוק מיסוי מקרקעין, על מכירת זכות במקרקעין בישראל כחלק מהליך ההורשה.
לסיכום, רצוי שתושבים זרים המבקשים להוריש נכסים לישראליים, יתנו את הדעת למיסוי הישראלי על אף שאין מס עזבון בישראל ויערכו לכך מבעוד מועד.
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il