עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > (תכנון מס) הורשה של דירת מגורים וחלוקת העיזבון (חלק א')

(תכנון מס) הורשה של דירת מגורים וחלוקת העיזבון (חלק א')

כפי שרכישת דירה הינה מעשה נפוץ במחוזותינו וכמעט שכל משפחה מחזיקה ברשותה ובבעלותה דירת מגורים, הרי שבאופן טבעי לאחר 120 הופכת הורשת הדירה גם היא לדבר נפוץ.
יחד עם זאת על אף שהמדובר בנכס המרכזי, החשוב והיקר ביותר, בדרך כלל, בחייה של כל משפחה (וכל יורש ומוריש), הרי שהמחשבה לפיה כדאי לבדוק את היבטי המס של הצוואה הנכתבת, לרוב אינה עוברת בראשם של המורישים.
הללו מבקשים לכתוב צוואה פשוטה וזולה, מוצאים בקלות עו"ד שתמורת מאות שקלים בלבד יכתוב צוואה פשוטה, בדרך כלל כזו הקובעת כי נכסי המוריש יתחלקו בחלקים שווים בין היורשים ומסתפקים בכך.
אלא שכתיבת צוואה כאמור ללא בחינת היבטי המס הכלולים בה עשויה להביא להפסדים של אלפי עד עשרות אלפי דולרים בידי היורשים. המצווה ? המוריש, אינו חש בבעיה היות ובזמן חלוקת העיזבון, הוא כבר מת ואינו מבחין בהפסד של נכסיו, והיורשים מנגד לא יכלו גם כך להשפיע על הצוואה כיוון שלרוב עובר לפטירת המוריש אין הם יודעים אם נכתבה צוואה ואם כן מה תוכנה.
כפי שנראה להלן, גם בעניין זה חל הכלל המוכר לפיו "זול עולה ביוקר". הורשת דירה או חלק מדירה למי שהינו בעל דירה או לילדו של אותו בעל דירה עשויה להביא לכך שהללו לא יהיו זכאים לפטור ממס שבח במכירה ומכאן שיתחייבו במס שבח, לחילופין בכדי להימנע מן החיוב במס יאלצו לדחות את מכרית הידרה/חלקם בדירה לשנים רבות. חיוב מס כאמור היה יכול להימנע באמצעות תכנון נכון  של הצוואה.
ברשימותינו הבאות נעמוד על כללי מס שבח לעניין הורשה, על הבעיות שעשויות להיווצר במסגרת הליך ההורשה וכן על הפתרונות האפשריים והשיקולים שיש לשקול כבר בשלב כתיבת הצוואה. כמו כן נראה שבהתאם לכללי שנקבעו בחקיקה, לפעמים ניתן לתקן טעויות בתכנון הירושה בצוואה, גם במועד חלוקת הנכסים עצמם (שימוש במזומן המצוי בין נכסי העיזבון, החלת הכלל לפיו יורש רשאי להסתלק מירושתו ועוד).
לסיכום המלצתנו הראשונה הינה לא לחסוך במועד כתיבת הצוואה. רצוי מומלץ וחשוב להתייעץ עם אדם הבקי בדיני המס בכדי לכתוב צוואה נכונה, גם מהיבטי המס.  עלות ש עד אלף אלפיים דולר לכתיבת צוואה צפויה להתגלות כחיסכון של אלפים רבים של דולרים אצל היורשים, לאחר 120.   
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il