עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > מדריך להשבת מס בולים ששולם על משכנתאות שנלקחו עובר ל-1.1.2005

מדריך להשבת מס בולים ששולם על משכנתאות שנלקחו עובר ל-1.1.2005

ביום ה-6.2.2006 דחה בית המשפט העליון את בקשת המדינה לדיון נוסף בספק הדין בעניין שיכון ובינוי. בעקבות החלטת בית המשפט יכול כל מי שלקח משכנתא לפני ה-1.1.2005 (המועד בו בוטל מס בולים על משכנתאות) לבקש החזר של מס הבולים אותו שילם בגין ריבית ההלוואה של המשכנתא. נסביר:

1. כיצד יודעים מהו סכום הביול ששולם?

בהסכמי משכנתא מצוי בדרך כלל טופס הקרוי "תשלום הוצאות לבנק". בטופס זה מחושב ומופיע סכום מס הבולים ששולם על ידכם. הסכום הינו 1? מס בגין כל 250 ?. בטופס זה מופיע בדרך כלל המידע מה היה סכום הקרן של ההלוואה ומהו סכום ההחזר של ההלוואה (קרן בתוספת ריבית) ומס הבולים ששולם עד היום שולם תוך חישוב סכום ההחזר (1 ? לכל 250 ? של קרן ההלוואה בתוספת הריבית) ולא סכום קרן ההלוואה בלבד.

2. מהו הסכום שמגיע לנו כהחזר?

למעשה יש לקבל החזר מן האוצר בגין מס הבולים ששולם בגין הריבית (ולא בגין קרן ההלוואה). כלומר חישוב סכום הריבית לחלק ל-250 ? ייתן לנו את סכום ההחזר המגיע לנו.

3. אל מי פונים וכיצד?

הפניה צריך שתעשה אל רשות המיסים ("המנהל" בלשון החוק) ויש לערוך את הפנייה בכתב, בתוספת נימוקים לבקשה והמסמך שבויל. העילה לבקשת ההשבה בלשון החוק הינה "מסמך שבויל ביתר".

4. מה לעשות אם בקשתכם תידחה?

אפשר לפנות בתביעת השבה לבית משפט. עשו זאת בעצמכם. בית משפט יעזור לכם אם תסרב הרשות. יש בכך אי כיבוד פסק דין עליון

5. האם חלה התיישנות על הבקשה להשבת מס בולים?
בשונה מחוקי מס אחרים, חוק מס הבולים קובע תקופת התיישנות קצרה מאוד. השבה ניתן לבקש רק כשנתיים ממועד ביול המסמך. יחד עם זאת במקרה דנן היות ועיכוב בביצוע החלטת בית המשפט העליון התבקש על ידי המדינה ייתכן ויתירו את ההשבה אף לתקופה של שלוש שנים אחורה.

6. האם יש לפנות לרו"ח או יועץ מס בכדי לערוך פניה להשבת סכום הביול?

באופן עקרוני ניתן לפנות באופן עצמאי לרשות המיסים בהתאם לאופן שהוסבר לעיל. יחד עם זאת במידה והחלטתם לפנות ליועץ מס או רו"ח שיבצע זאת עבורכם, מומלץ לקבוע כי שכרו ייקבע כאחוז מסוים בלבד מן הסכום שיושב וללא תשלום מראש.

7. מועד הפניה?

מומלץ לפנות כבר כיום בכדי למנוע התיישנות בעתיד. יחד עם זאת עליכם לדעת כי התשובה הראשונית לבקשתכם תהיה ככל הנראה שלילית (זו עמדת רשות המיסים כיום) עד שיתקבל פסק דין של בית המשפט שיחייב את רשות המיסים לחזור בה מסירובה לפעול על פי הלכת בית המשפט העליון.
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il