עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > מיסוי נאמנויות - לרואי החשבון כדאי להתכונן

מיסוי נאמנויות - לרואי החשבון כדאי להתכונן

רבים מאוד מעורכי הדין משמשים נאמנים בנאמנויות, חלקן נאמנויות ישראליות וחלקן נאמנויות זרות (גופים אלו מוכרים בשמות שונים כגון: Trust ,Foundation, Anstalt).  נראה כי החל מן השנים הקרובות צפויים גם רואי החשבון להפוך לשחקנים מרכזיים בתחום זה המגלגל בישראל סכומים של מאות מליונים ואף יותר מכך.
במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה הוכנס פרק שעוסק במיסוי נאמנויות. בין ההוראות המרכזיות בפרק זה ניתן למנות את הפיכת הנאמן לנישום, משמע הנאמן הוא בעל דינם של רשויות המס והוא שחייב בדיווח לרשויות המס. כמו כן מתחייב הנאמן וכן אנשים אחרים הפועלים בנאמנות דוגמת הנהנה או יוצר הנאמנות בהגשת תצהירים שונים לרשות המיסים בדבר אופי הנאמנות, זהות הגורמים הפעילים בה (נהנים ויוצר), פרטיהם וכן פרטי נכסי הנאמנות, זאת לצד התצהירים בהם מתחייב הנאמן. יתירה מכך שליטה בסודות החקיקה בדבר היבטי המס השונים החלים על נאמנויות לסוגיהן עשויה להביא להפחתה משמעותית בשיעורי המס המוטלים על הנאמן והנאמנות.
אנו סבורים כי בעתיד הקרוב נראה כי כל עורכי הדין המשמשים כנאמנים לוקחים לצידם יועץ בדמות "רואה חשבון" אשר יסייע בידם לפעול באופן מיטבי בסבך חוקי המס. זאת כמובן לצד הפיכתם של יותר ויותר רואי חשבון לנאמנים בעצמם.
חבות הדיווח ומילוי התצהירים והטפסים השונים צפויים לחול תוך 90 יום מן המועד בו יפרסמו רשויות המס את הטפסים הנדרשים לכך.  ככל הידוע לנו בימים אלו ממש מסיימות רשויות המס את עבודתן על טפסים אלו, נראה כי בימים אלו כדאי לרואי החשבון להתכונן וללמוד את התחום.
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il