עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > שאלה בנושא - נאמנויות לאור תיקון 147 לפקודה

שאלה בנושא - נאמנויות לאור תיקון 147 לפקודה

רו"ח ציון אגיב שואל:
תושב חוץ מקים נאמנות לטובת תושב ישראל.
לפי כתב הנאמנות היוצר תושב החוץ מפקיד כסף בבנק בחו"ל שחלק מפרותיו מועברות לנהנה תושב ישראל.
השאלה:
האם ההכנסה חייבת במס בידי תושב ישראל?
האם התשובה תשתנה במידה והנאמן תושב ישראל או לא האם צריך לדווח בארץ?

עו"ד אריה ליבוביץ משיב:
את התשובה לשאלה זו נפתח דווקא במענה לשאלה השניה. התשובה לשאלה זו תמונה בכלל לפיו "תושבות הנאמן" אינה מעלה או מורידה לעניין סיווג הנאמנות לסוגיה או לחובות התלויות בצוואר הנאמן. כלל זה ראוי לזכור היות והוא אחד מן היסודות אשר עמדו בבסיס החקיקה החדשה (תיקון 147 לפקודה) בנושא נאמנויות. בכך ביקשו חברי ועדת קפוט - מצא, אשר ניסחו את ההמלצות שהביאו לחקיקת החוק החדש, להפוך את ישראל לאטרקטיבית יותר למתן שירותי נאמנות.
באשר למענה לשאלה הראשונה הרי שלטעמי יש לחלקה למספר תתי שאלות: 1. כיצד תסווג הנאמנות; 2. האם קמה בנאמנות מסוג זה חובת דיווח לנאמן; 3. האם קיימת חובת תשלום מס בחלוקה מנאמנות מסוג זה?
נתחיל, לכאורה מן הנתונים אותם נותן לנו השואל הרי שהמדובר בנאמנות יוצר תושב חוץ (נית"ח) בה כל היוצרים הן במועד היצירה והן בשנת המס הנדונה הינם תושבי חוץ. במקרה כאמור יראו את נכסי הנאמן כנכסי יחיד תושב חוץ ואת הכנסת הנאמן כהכנסה של יחיד תושב חוץ . במקרה כאמור לא חלה חובת דיווח על הנאמן בגין הכנסות שהופקו בחו"ל. יחד עם זאת הנהנה (תושב ישראל) אשר יקבל את החלוקה יהא חייב בדיווח בגין כספי החלוקה, אף אם אין הוא חייב במס בגינם. באשר לשאלה האם יחויבו הכנסות אלו במס. יש להתאים בכל מקרה ומקרה את התשובה הנכונה כאשר הכלל הוא שבמקרים מעין אלו רואים את הנאמנות כשקופה גם במועד החלוקה ולכן בכדי לענות על השאלה האם החלוקה חייבת במס יש לבחון האם החלוקה מאותו יוצר ישירות לאותו נהנה הינה חייבת במס, התשובה לשאלה זו תהא זהה לתשובה לשאלה האם החלוקה מן הנאמנות חייבת במס אם לאוו.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il