עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > אזהרה : סכנת כפל מס בנאמנויות בעקבות תיקון 147

אזהרה : סכנת כפל מס בנאמנויות בעקבות תיקון 147

במאמר זה שהינו חלק מסדרת מאמרים קצרים אותם אנו מפרסמים בנושא פרק רביעי 2 לפקודה (להלן: חוק הנאמנויות). נבקש לעמוד בקצרה על בעייתיות שלא הועלתה בחקיקה החדשה של חוק הנאמנויות. הפעם נדון בהשתלבות הנאמנות באמנות המס של ישראל.
דוגמא: ראובן הינו תושב ישראל שהקים נאמנות במדינה זרה לנהנים תושבי ישראל ואשר בה משמש לוי (תושב ישראל) כנאמן.
נכסי הנאמנות מהם מופקת ההכנסה מצויים באותה מדינה זרה ולמעשה היא מדינת המקור. אותה מדינה זרה מתייחסת לנאמנות כישות עצמאית לצורכי מס (תאגיד לצורכי מס בלבד) ומכורח האמור יוצאת שומה לנאמנות והיא ממוסה בגין הכנסתה. מנגד; בעקבות תיקון 147 לפקודה המדובר בנאמנות תושבי ישראל בה הנישום (בדרך כלל) הינו הנאמן . לכאורה במצב דברים זה תמוסה הנאמנות בגין הכנסתה באותה מדינה זרה פעם אחת ומנגד ימוסה הנאמן פעם שניה בגין אותה הכנסה פעם שניה בישראל.
אם הסדרי אמנת המס לא יחולו על נאמנויות הרי שעשוי להיווצר במקרה כמו זה המפורט לעיל כפל מס (תוצאה אותה וודאי ביקשו המדינות המתקשרות למנוע לאור מטרות האמנות) מאידך גם אם היה בכוונת מנסחי אמנות המודל השונות והמדינות המתקשרות באמנות מס כי ההסדרים יחולו גם על נאמנויות הרי שיש לבחון כיצד ייושמו הוראות האמנה. כך לדוגמא מוסכם שלאחר שמדינת המקור הטילה את מיסיה יש להקנות כנגד מסים אלו פטור/זיכוי במדינת המושב; אלא שמי שמוסה במדינת המקור וזכאי לזיכוי הוא הנאמנות בעוד מי שמבקש לכאורה את הזיכוי במדינת המושב הוא הנאמן?
מבלי להרחיב את היריעה בעניין נציין  בקצרה כי אמנת מס חלה על "אדם שהינו תושב אחת המדינות המתקשרות או שתיהן" (סעיף 1 במודל ה-OECD (להלן: אמנת המודל)). סעיף 3 באמנת המודל המגדיר מיהו "אדם" לצורכי האמנה אינו קובע במפורש את הנאמנות (בשונה ראו סעיף 3 באמנת המודל ארצות הברית) אך נראה שכוונת מנסחי האמנה היתה לכלול גם "נאמנות" אף שלא הוזכרה במפורש (דברי ההסבר לאמנת המודל). יחד עם זאת האמנה וכן החקיקה החדשה של חוק הנאמנויות לא קובעים הסדרים למקרים בהם שתי המדינות המתקשרות מטילים את המס על אותה הכנסה אך לא על אותו נישום? במקרים מעין אלו עשוי הדבר להוביל לכפל מס.
נציין כי פתרון אפשרי הוא מתן זיכוי/פטור לנאמן (בדוגמא שלנו) כנגד ההכנסה שמוסתה בידי הנאמנות, וזאת כלפנים משורת הדין. לפתרון כאמור אפשר להגיע תוך הסתייעו בהליכי ההסכמה ההדדית (סעיף 25 באמנת המודל) אך ראשית יצוין שלא בכל אמנות המס של ישראל קיים הסדר כאמור (לדוגמא, ראו אמנת המס עם אנגליה). שנית בהחלט תיתכן טענה של רשות המסים (טענה שכבר הושמעה פעם באוזננו, כי למעשה אכן קיים כאן כפל מס והאמנה לא ביקשה לפתור את נושא הנאמנות. נציין כי פרשנות זו עומדת בניגוד מפורש למטרות אמנות המס אשר ביניהן מצויות כוונות דוגמת: עידוד השקעות ומסחר בינלאומי, מניעת כפל מס וחלוקה הוגנת של זכויות המיסוי.
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il