עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > ספרים > נאמנויות ומיסוי נאמנויות

נאמנויות ומיסוי נאמנויות

הספר "נאמנויות ומיסוי נאמנויות" הינו ראשון מסוגו. ולמעשה הינו הספר היחיד הסוקר את הסדרי המיסוי בנושא נאמנויות אשר הוכנסו לפקודת מס הכנסה בתיקון 147 לפקודה, את השפעתם, השימוש בהם לצוטרך תכנוני מס ועוד, זאת לצד סקירה מקיפה של הדין הזר במדינות שונות והדין בישראל מן ההיבט של הדין הכללי.

הספר מחולק לשלושה שערים. השער הראשון סוקר את ההיסטוריה של הנאמנות בכלל ובדין הכללי בישראל וכן נערכת במסגרת שער זה היכרות עם מושגים מן הדין הזר, אשר אינם מוכרים למומחי מס ו/או נאמנויות בישראל. דוגמת ישויות מעין נאמנותיות (Foundation, Establishment ועוד) וכן אמנת האג בנושא הנאמנויות. בשער השני סוקר דר' ליבוביץ את הסדרי המיסוי החדשים שהוכנסו לפקודת מס הכנסה במסגרת התיקונים לפקודת מס הכנסה (בראש ובראשונה תיקון 147) וכן את התקנות שהותקנו מכוח הוראות חקיקה אלו. בנוסף סוקר דר' ליבוביץ את הסדרי המיסוי שחלו על נאמנויות בעבר, תכנוני מס ישנים וחדשים העושים שימוש בנאמנויות והשפעת תיקוני החקיקה על תכנוני המס הישנים, השתלבות נושא הנאמנות ומיסויה במסגרת אמנות המס של ישראל ועוד. בשער השלישי קיימת סקירה של הוראות הנאמנות במדינות זרות בעלות חשיבות מיוחדת לעניין הנאמנויות דוגמת ליכטנשטיין, פנמה וג'רזי לרבות הצעת חוק חשובה שהוגשה בג'רזי בעניין זה.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il