עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > ספרים > אנציקלופדיית אמנות מס (כרך ב')

אנציקלופדיית אמנות מס (כרך ב')

הספר הינו ספר מקיף הכולל דיון רחב ומעמיק במיוחד בכל הנושא של הסדרי המיסוי הכלולים באמנות המס. הספר מביא מחקר השוואתי ומקיף של הוראות האמנה, תוך דיון מעמיק בדברי ההסבר לאמנות המודל הבינלאומיות

השונות (OECD, UN, USA), דיון רחב וסקירה של פסיקה זרה על הוראות אמנות המס, דו"חות מומחים של ארגון ה-OECD, חוזרים מקצועיים של רשות המיסים בישראל, השתלבות הוראות אמנות המס  במסגרת דיני המס בישראל וכללי הפרשנות בישראל ובעולם. הספר כולל למעלה מ-1,000 עמ' והוא נכתב בשיתוף עם עוה"ד אלתר, כליף ובר אור.

להלן רשימת שמות הפרקים המרכזיים הכלולים בספר: אמנות מס - שערים והקדמה; מבוא; הזכות לתכנון מס  Tax Planning; חיסכון מס, הימנעות ממס והשתמטות ממס; ההתמודדות עם הימנעות ממס בדין הפנימי במדינות העולם; הימנעות ממס בדין הפנימי בישראל; חברות בסיס  Base Companies; ברירת אמנות  reaty Shopping; ברירת אמנות בשיטת חברת צינור ישיר; ברירת אמנות בשיטת מבנה דילוג; דוגמאות מורכבות לתכנוני מס המבוססים על ברירת אמנות; ברירת דירקטיבות באיחוד האירופי; ברירת הגדרות Rule Shopping
מצבים משולשים  Triangular Cases; הדרכים להתמודדות עם הימנעות ממס המבוססת על אמנות מס - כללי; צמצום הגדרת תושבות; מבחן הכפיפות למס ומיסוי על בסיס קבלה; מבחן בעל הזכות שביושר; סיכום ביניים מידת ההצלחה של השיטות הראשונות להתמודד עם תופעת ברירת אמנות;
הוראות אנטי תכנוניות ספציפיות באמנות מס ובמודלים והכנסת ביטויים אנטי תכנוניים; פרשנות אמנות מס ככלי לסיכול ברירת אמנות; סעיף הגבלת הטבות; שימוש בדין הפנימי ובעקרונות פרשניים מהדין הפנימי ככלים להתמודדות עם ברירת אמנות - דיון במודל ה- במודל ארצות הברית ובדין הפנימי בישראל כללי; מקלטי מס  -  Tax Heavens; משטרי מס מיטיבים אלטרנטיביים; משטרי המס המיטיבים בישראל.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il