עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > ניכוי מס תשומות בגין תשלום הניתן לתושב חוץ

ניכוי מס תשומות בגין תשלום הניתן לתושב חוץ

.י.א. מיטווך ובניו בע"מ שואלים:

ספק שמקום מושבו הולנד (להלן: "הספק") מבצע שירותים באמצעות חברה תושבת ישראל (להלן "החברה"). השירות כולו ניתן באירופה (בד"כ ארצות השוק המשותף) כאשר מזמין השירות הנו חברה תושבת ישראל (להלן: "הלקוח"). תשומת לב לכך שכל הפעילות מבוצעת בחו"ל.

השאלות הן:

1.       האם לאור האמור לעיל מחויבת החברה בהוצאת חשבונית מס כחוק (לרבות חיוב במע"מ 15.5%)?

2.       האם רשאית החברה בדרך כלשהי לדרוש מע"מ תשומות בגין התשומות בו היא מחויבת ע"י הספק (מהולנד)?

3.       אם התשובה לשאלה 2 היא כן, מהי הדרך? מובהר כי הקשר של ישראל ישירות הנו אך ורק היותן של החברה והלקוח תושבות ישראל, השירות ניתן באירופה- לכן כנראה אין יצוא באירופה?

עו"ד אריה ליבוביץ משיב:

חוק מע"מ (סעיף 2 לחוק) מטיל מס ערך מוסף על עסקאות בישראל בלבד וכן על יבוא. עסקאות שנעשות בחו"ל אינן חייבות במס.

פרק ד' לחוק מגדיר כיצד יקבע מקום העסקה כאשר סעיף 15(א) קובע כיצד ייקבע מקום העסקה (ישראל או חו"ל) כאשר המדובר בעסקת שירות. סעיף זה קבוע כדלקמן:

"(א) יראו שירות כניתן בישראל אם נתקיימה אחת מאלה:

(1) נתן אותו מי שעסקו בישראל; מי שיש לו סוכן או סניף בישראל יראוהו, לענין זה, כמי שעסקו בישראל;

(2) הוא ניתן לתושב ישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל;

(3) הוא ניתן לגבי נכסים המצויים בישראל."

כפי שניתן לראות מהוראות הסעיף (ס"ק 2) ובהתאם לנתונים שהוצגו על ידי השואל הרי שמקבל השירות = חברה תושבת ישראל מכאן שהמדובר בעסקת שירות הנעשית בישראל (בהתאם לחזקה הקבועה בחוק) ומכאן שעסקה כאמור חייבת במע"מ.

נציין שכאשר נותן השירות אינו "עוסק בישראל", קובעת תקנה 6ד לתקנות מע"מ את חובת מקבל הישרות במקרים באלו להוציא חשבונית ולשלם את המס (ידוע ביחס למקרים אלו המצב האבסורדי אותו הציג דר' אלתר בספרו על חוק מע"מ בעזרת הדוגמא של "הספר מסיביליה").

יחד עם זאת במקרה דנן, עולה לכאורה מדברי השואל כי החברה ההולנדית פועלת בישראל באמצעות החברה הישראלית במקרה שכזה החברה הישראלית הינה לכאורה נציגה של החברה ההולנדית ומכאן שהיא חייבת ברישום כעוסק וחייבת במע"מ לכל דבר לרבות הוצאת חשבוניות בגין שירותים הניתנים על ידה (כמובן שעל חשבוניות אלו לכלול מע"מ). לחילופין אם אין היא נציגה הרי היא עוסקת עצמאית החייבת בהותאץ החשבונית הכוללת את המס.

לעניין השאלות הנוספות של השואל נציין שעל פניו אין דרך לנכות מס תשומות ממסמך שאינו מוכר כחשבונית מס או "מסמך אחר" על ידי רשויות מע"מ ולכן לא יוכלו לנכות את התשומות.

יחד עם זאת מתוך הצגת העובדות עולה כי עיון במסמכי ההתקשרויות והצגת העובדות במלואן יוכל לסייע להביא לתוצאות מס נוחות יותר.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il