עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > למה בכנסת עדיין לא מבינים מה שמבינים ברשות המיסים?

למה בכנסת עדיין לא מבינים מה שמבינים ברשות המיסים?

 לדברי עו"ד אריה ליבוביץ', המתמחה במיסוי ישראלי ובינלאומי: "עוסקים הנמצאים במצב כלכלי קשה במיוחד מטעמים שונים רשאים להגיש לרשות המיסים בקשה לדחיית מועד הגשת הדו"ח והתשלום למע"מ" 

לאחרונה התבשרנו, כי רשות המיסים פועלת על מנת להתקין תקנות לפיהן יידחה תשלום המע"מ לחלק מן העוסקים במשק, ויהפוך מתשלום חד חודשי לתשלום דו חודשי. בנוסף פועלת רשות המיסים להגדלת סוג העוסקים המסווגים ככאלו שחייבים בתשלום מע"מ רק על בסיס מזומן, משמע אותם עוסקים יתחייבו בתשלום מע"מ רק לאחר שקיבלו את התשלום בגין השירות או הנכס אותו מכרו. מנהל רשות המיסים אף פנה ליו"ר ועדת הכספים שיפעל להאיץ באופן מיידי את אישור התקנות , ואף מוסכם על כולם כי לתקנות אלו חשיבות רבה אך הדבר טרם נעשה.

מדוע יש למעשה להרחיב דווקא עכשיו את מעגל העוסקים המשלמים מע"מ על בסיס מזומן? ולדחות את מועד הגשת הדיווח והתשלום במע"מ לשאר העוסקים? לכאורה הדבר עומד הניגוד לאינטרס של רשות המיסים האחראית על הגביה? אלא שבמע"מ, העוסק הינו למעשה ידה הארוכה של רשות המיסים הוא גובה את המע"מ מן הלקוח ומעביר אליה. ככל שהמצב הכלכלי הופך לקשה הלקוחות דוחים תשלומים בזמן רב וממעטים לשלם במועד, אך העוסק ממשיך להעביר למדינה את המע"מ בגין העסקה שנעשתה אף אם טרם קיבל תשלום. למעשה מממן העוסק את תשלום המס מכיסו הפרטי ומעביר למדינה שמרוויחה מכך על חשבון האשראי אותו מעניק לה למעשה אותו עוסק מסכן. בזמנים קשים למשק (כמו בימינו) הדבר עלול להביא להתמוטטות עסקים, ואף לדרדור עוסקים לביצוע העלמות מס, מכיוון שאין להם מהיכן לשלם. כל אלו יובילו כמובן להקטנת הגביה. מסיבה זו תוך ראיה צופת עתיד, נכונה ומוצדקת מנסה רשות המיסים להאיץ בועדת הכספים להקל על העוסקים! מה ניתן לעשות בינתיים עד שהתקנות יאושרו?

עו"ד אריה ליבוביץ' המתמחה במיסוי ישראלי ובינלאומי מציין: כי במע"מ התשלום מבוצע ביחד עם הגשת הדו"ח. ללא תשלום למעשה לא מאשרים לעוסק להגיש את הדו"ח ובדרך זו, דוחקים אותו לביצוע מס' עבירות פליליות במקביל (אי דיווח, אי תשלום ועוד). רבים מן העוסקים הנמצאים במצוקה כספית אמיתית אינם יודעים כי באפשרותם להגיש בקשה לדחיית מועד הגשת הדו"ח וכך לדחות גם את תשלום המס. רשות המיסים רשאית לאשר בקשות כאלו לעוסקים ובלבד שהאישור נעשה "מטעמים מיוחדים שיירשמו". בתקופה זו של משבר כלכלי ייתכן ורשות המיסים תלך מעט לקראת הנישומים החייבים בתשלום המס ותרחיב את ספקטרום הטעמים שנחשבים כ"טעמים מיוחדים" לצורך קבלת בקשות דחייה שכאלו. עוד יצוין כי גם הצטברות של נסיבות שכל אחת מהן לבד לא הייתה נחשבת כ"טעם מיוחד" יכולה להיחשב עם הצטברות הנסיבות כ"טעם מיוחד". אמנם אין ספק כי רשות המיסים הייתה מעדיפה לבצע את דחיית הדיווח והתשלום באופן מסודר באמצעות התקנות ולא להיות מוצפת בבקשות לדחיה, אך הכלי הזה של בקשת דחייה קיים בידי העוסק"."

עוד מציין ליבוביץ', כי במידה והתקנות לא יעברו במועדם, בהתאם לסעיף 73 לחוק מע"מ מצויה בידי מנהל רשות המיסים הסמכות לקבוע באופן עצמאי דחייה של מועדי הגשת הדו"ח והתשלום שבגינו, בין אם באופן כללי לכל העוסקים ובין אם לסוגים שונים של עוסקים. אך ברור שברשות המיסים יש העדפה שלא לבצע זאת באופן עצמאי.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il