עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > חבות במס ערך מוסף בגין שירות לתושבי חוץ

חבות במס ערך מוסף בגין שירות לתושבי חוץ

  יורם גרשוביץ שואל:

נישום נותן שירותי אחסון בארץ של דגימות רפואיות ללקוחות בארץ וללקוחות בחו"ל.

הלקוחות בחו"ל הינם תושבי חוץ, הם מעולם לא היו בארץ וגם אין להם כל אזרחות, או זיקה לישראל, למעט קבלת שירותי האיחסון, כאמור לעיל.

הדגימות הנ"ל מתקבלות בארץ ישירות מחו"ל ובעת הצורך הן נשלחות לחו"ל בחזרה, בהתאם לצורך של הלקוחות בחו"ל.

השאלה:

האם שירותי האיחסון הנ"ל לתושבי חוץ חייבים במע"מ עקב העובדה שהשירות ניתן בגין נכס המאוחסן בארץ או בגין סיבה כל שהיא אחרת?

 

עו"ד אריה ליבוביץ ממשרד אריה ליבוביץ ושות' משיב:

באופן עקרוני, אכן נכונה הנחת העבודה של השואל לפיה כאשר ניתן השירות המדובר, הרי שהוא ניתן ביחס לנכס בישראל. בהתאם להוראות תקנות מע"מ, הרי ששירות הניתן לתושב חוץ ביחס לנכס בישראל, הינו חייב במע"מ.

ראו תקנה 12א(א) לתקנות מע"מ הקובעת כדלקמן:

"(א) לענין סעיף 30(א)(5) לחוק לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל אלא אם הוכיח נותן השירות, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס."

יחד עם זאת מומלץ להיוועץ במומחה בתחום המיסוי העקיף, היות ואנו סבורים כי עיון נוסף במסמכי העסקה יכול להביא לפתרון בעיית המע"מ.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il