עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > הונג קונג - היבטי מיסוי על קצה המזלג( חלק א')

הונג קונג - היבטי מיסוי על קצה המזלג( חלק א')

  מבוא

הונג קונג הינה לשעבר מושבה בריטית (עד יולי 1997) אשר והשבה בפועל לשלטונה של סין אלא שעדיין מתקיימת בה פעילות אוטונומית רבה אשר. נהוג לכנות מצב זה כ-"מדינה אחת שתי שיטות". בפועל ממשיכה הונג קונג לקיים מערכת משפט עצמאית וכן לקיים מטבע ומכס נפרדים.

כפועל יוצא מן השלטון הבריטי ומן התנאים החופשיים יחסית השוררים בה בהשוואה לשאר מחוזות המשטר הסיני, הפכה הונג קונג למרכז עסקי ובנקאי כיוון שרבות מן החברות הפעילות באסיה בוחרות לשים בה את המרכז שלהן. ישראל אינה שונה בכך.

על אף היותה של הונג קונג מדינת on shore רבים תופסים אותה כמדינת off shore חלק מן הסביות לכך שהינן חלק מיתרונותיה של הונג קונג הן: הטלת המס על פי העיקרון הטריטוריאלי, שיעורי מס נמוכים במיוחד, מספר סוגי המס המוטל במדינה הינו נמוך במיוחד.

רבים מאנשי העסקים הפעילים באסיה כיבואנים, יצואנים או ככלל כאנשי עסקים המחפשים השקעות מקימים את המרכז העיסקי שלהם (המטה ) בהונג קונג. מסיבה זו יש חשיבות רבה להכרת היבטי המס הכלולים בפעילות כאמור ולו על קצה המזלג.

הטלת המס בהתאם לעיקרון הטריטוריאלי ושיעורי המס (profits tax)

הונג קונג אינה מטילה מס על רווחים בהתאם למקום מושבו של מפיק הרווח (כך לדוגמא הנוהג בישראל, מאז תיקון 132 לפקודה), אלא בהתאם למקום הפקת הרווח. משמע האם הרווח הופק בהונג קונג. כך יוצא שהונג קונג אינה מטילה מס אלא על רווחים מפעילות מסחרית בהונג קונג כך שהרוו הופק בהונג קונג. לעניין זה אין רלבנטיות למקום המושב של המפיק הרווח כמו כן אין משמעות לשאלה האם רווחים אלו ממוסים במקום אחר.

בהונג קונג קיימים מס' כללי מקור לצורך קביעת מקום הפקת ההכנסה ולא כאן המקום לסוקר אותם. בקצרה נציין, מיקומו של מרד אינו מעיד בדווקא על מקום הפקת ההכנסה. מנגד מקום המשא ומתן והחתימה על החוזה מהווים בדר"כ אינדקציה למקום הפקת הרווח, אך גם לכך קיימים פתרונות יצירתיים.

שיעורי המס בהונג קונג הינם נמוכים במיוחד. חברות משלמות מס בשיעור 16% וגופים אחרים שאינם מאוגדים משלמים שיעור מס של כ-15%. יחד עם זאת קיימים סוגי הכנסה (דוגמת ריבית וכו') וסוגי פעילות להם קיימים שיעורי מס אחרים

מס רכוש (על מקרקעין)

בהונג קונג בדומה למדינות נוספות קיים מס על נדל"ן. שיעור המס עומד על 15% מתוך רווחי ההשכה השנתיים (ללא ניכויים). יחד עם זאת חברה רשאית לנכות ממס ההכנסה אותו היא משלמת את ההוצאות אותן הוציאה לרכישת הנדל"ן. כמו כן קיימים סוגים של בניימינים/מקרקעין שאינם מתחייבים במס, המדובר בנדל"ן השייך לממשלות זרות (לדוגמא שגרירויות), גופים המשלמים מסה כנסה בגין הכנסות השכירות הללו, וכן מלכ"רים שונים. נציין כי חברה זרה אינה יכולה להיות בעלת נדל"ן בהונג קונג אלא אם נרשמה כחברה זרה בהונג קונג

מס בולים

קיים מס בולים בהונג קונג

מע"מ

כיום אין בהונג קונג מע"מ או מס מכירות. יחד עם זאת רשויות המדינה מודעות לבעיה שבסיס המס שלהם הינו צר וגביית המיסים אינה גדולה. מסיבה זשו כבר מספר שנים מדברים בהונג קונג על פיתוח ואימוץ של מס על מכירות טובין ושירותים (מעין מס עקיף). מס כאמור טרם אומץ על ידי הממשל, אך כדאי לקחת אפשרות זאת בחשבון שעה שמחליטים על פעילות באזור זה.

אמנות למניעת כפל מס:

לאור העקרון הטריטוריאלי לעניין הטלת המס אשר שולט בהונג קונג הרי שבאופן טבעי לא נצרכה הונג קונג לחתום על אמנות מס רבות. כמו כן לאור עצמאות מערכת המס בהונג קונג הנפרדת מזו של סין, הרי שלחתימת אמנות מס על ידי הונג קונג אין השפעה על מערכת המס הסינית וכן גם בכיוון ההפוך.

יחד עם זאת החל משנת 2001 החלה הונג קונג לחתום על מס' אמנות מס עם מדינות שונות אך אמנות אלו אינן תואמות את המודלים המוכרים לנו דוגמת מודל ה-OECD, האו"ם וארה"ב. אמנות אלו עוסקות בעיקר ברווחים ממיזמי תחבורה אווירית ימית וכדומה. אמנות מס מסוג זה נחתמו עם בריטניה (2001), נורווגיה (2003) ועוד (גרמניה, סרי לנקה ועוד). אמנות מס רחבות ומקיפות יותר נחתמו על ידי הממשל בסינגפור עם מדינות דוגמת בלגיה ותאילנד. ישחות על חתימת אמנות מס נוספות נערכות עם מדינות אסייתיות שונות (דוגמת ויאטנם) וכן מדינות שונות החברות בארגון המדינות של ה-OECD.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il