עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > חבות במע"מ עסקאות בחו"ל

חבות במע"מ עסקאות בחו"ל

  ערן חבשוש שואל:

חברה בארץ קונה מוצרים מספק בחו"ל ומוכרת אותם ללקוח בחו"ל מבלי שהמוצרים מגיעים לארץ . המכירה נעשית באמצעות האינטרנט.

השאלה:

האם המע"מ יהיה בשעור אפס?

עו"ד אריה ליבוביץ' משיב:

למעשה השאלה הינה כיצד ננתח את העסקה. כפי שנראה להלן קשה יהיה לנתח את העסקה על כל צדדיה מבלי לקבל פרטים נוספים ולכן נסקור את הנקודות הרלבנטיות בקצרה:

1.      במידה והמדובר במוצרים אותם מוכרת החברה השואלת, לאותה חברה זרה, הרי שאין פתור למכירת מוצרים (במידה ואין המדובר בנכס בלתי מוחשי). יחד עם זאת לאחר בחינת מקום שרת החברה ודרכי הביצוע ופעילות החברה, ייתכן וניתן יהיה לטעון שהעסקה כלל לא חייבת במס בארץ כיון שהעסקה כלל אינה נעשית בארץ.

2.      במידה והמדובר בחברה בישראל והעסקה נעשית בישראל והמדובר במכירת מוצר שהינו נכס בלתי מוחשי החברה תהא זכאית למס בשיעור אפס (סעיף 30(א)(2) לחוק מס ערך מוסף) – יחד עם זאת מנוסח השאלה ("המוצרים לא מגיעים לארץ") נראה שהשואל דן במוצרים מוחשיים.

3.      הדרך הטובה ביותר במידה והמדובר במוצרים מוחשיים תהיה לבדוק את נוסח החוזה. ייתכן שניתן יהיה לתאר את פעילות החברה לא כמכירת מוצרים אלא כמתן שירותי תיווך – במקרה כזה אכן ניתן יהיה לטעון לשיעור מס אפס (סעיף 30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף) – לצורך יישום המלצה זו מומלץ להיוועץ בעו"ד/רו"ח המתמחה בתחום המס.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il