מעמ בשעור אפס

  רו"ח דוד קרת שואל:

חברה שבעל המניות שלה הוא בעל מניות בחברה בחו"ל. החברה הישראלית נתנה שרותי ניהול באמצעות המנהל לחברה בחו"ל וקיבלת את התמורה בהעברה בנקאית לארץ.

השאלה:

האם חל פה מע"מ בשעור אפס?

עו"ד אריה ליבוביץ' משיב:

למעשה השאלה הינה האם שירות הניתן על ידי חברה ישראלית לחברה זרה כאשר קיים בעל מניות זהה זכאי למס בשיעור אפס.

לאור המחסור בנתונים רלבנטיים בשאלה ננסה לענות בקצרה תוך עמידה על הנקודות הבעייתיות. בעיקרון ובהנחה שאכן החברה הזרה הינה תושבת חוץ והחברה נותנת השירות (גם אם השירות ניתן באמצעות מנהל שהינו גם בעל המניות) הינה תושבת ישראל, קיימת לכאורה זכאות לשיעור מס אפס בהתאם לסעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ (להלן: "החוק"). יחד עם זאת להוראה זו של החוק קיימים מספר סייגים, אשר בהתקיימם לא יהא נותן השירות זכאי למס בשיעור אפס. בין השאר:

1. כאשר השירות ניתן ביחס לנכס בישראל;

2. כאשר נושא ההסכם הוא מתן שירות בפועל בנוסף על תושב החוץ גם לתושב ישראל בישראל;

3. השירות ניתן לשותפות שרוב הזכויות בה הן של תושבי ישראל או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל.

מאחר שהשואל לא פירט את אופי השירות הרי שלא ניתן לקבוע האם סייגים אלו חלים במקרה דנן.

היה ואין השירות ניתן ביחס לנכס בישראל ואין נהנה ישראלי מן השירות כמו כן החברה הזרה הינה אכן תושבת חוץ לעניין פקודת מס הכנסה, קיימת זכאות למס בשיעור אפס

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il