עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > מע"מ על הלוואות לחברה או למוסד כספי

מע"מ על הלוואות לחברה או למוסד כספי

רו"ח אמיתי אלון שואל:

אדם פרטי נותן הלוואה לחברה.

האם ההלוואה הנ"ל חייבת במע"מ? האם משתנה התשובה באם ההלוואה הינה למוסד כספי?.

חברה פעלה כעוסק מורשה מיום הקמתה.

החל משנת 2007 מעוניינת החברה להירשם כמוסד כספי. האם קיימת התחשבנות כל שהיא אותה אמורה החברה לערוך מול מע"מ בגין בקשתה להירשם כמוסד כספי?

עו"ד אריה ליבוביץ' משיב:

לעניין השאלה הראשונה

סעיף 31(5) קובע פטור להפקדת כספים על ידי עוסק במוסד כספי. למעשה כל הפקדה הינה מתן הלוואה לאותו מוסד כספי.

אדם פרטי הנותן הלוואה למוסד כספי – למעשה מפקיד בידיו כסף אינו חייב במע"מ בגין ההפקדה/ההלוואה (עם קבלת הריבית יתחייב המפקיד במס על הריבית – אך לא במע"מ).

באשר להפקדה בידי חברה חשוב לדעת כי הלוואה מסוג שכזה וכל עוד יש לראות באותו אדם – אדם פרטי לא תתחייב במע"מ יחד עם זאת עשויה לעלות טענה כי המודבר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. במקרה מעין זה יקום חיוב במע"מ בגין העסקה בגין השירות הניתן על ידי המלווה.

  לעניין השאלה השנייה:

סיווגו של חייב במס כעוסק, מוסד כספי או מלכ"ר נקבע בהתאם לעובדות המתקיימות בשטח ללא תלות ברישומו באופן כזה או אחר. באופן עקרוני ואם לא חל שום שינוי בפעילות החברה ייתכן ורשות המיסים (דרך מ"ה – המופקד על הוצאת השומות למוסדות כספיים) תבקש להוציא שומות גם בגין שנים עברו.

משמע התשובה לשאלה זו תלויה בעובדות ובדרך הפעילות שלה החברה – אין המדובר בהליך קבוע בו תמיד שינוי מעוסק למוסד כספי מקים חובת תשלום כלשהי.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il