עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > האם קיימת חובת דיווח על עו"ד בנאמנות בעסקאות מקרקעין ועל חברות העושות שימוש בנאמנות כחלק מן המבנה הארגוני? – כדאי להתכונן

האם קיימת חובת דיווח על עו"ד בנאמנות בעסקאות מקרקעין ועל חברות העושות שימוש בנאמנות כחלק מן המבנה הארגוני? – כדאי להתכונן

  תיקונים 147 ו-165 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") מסדירים את נושא מיסוי הנאמנויות וחובת הדיווח על נאמנויות. תיקונים אלו נכנסו לתוקף באופן רטרואקטיבי לתוקף החל מן ה-01.01.2006 ומועד הדיווח הראשון הינו ה-31.10.2008. בעקבות מועד הדיווח ההולך וקרב צפות ועולות שאלות רבות אשר להלן נדון בשתיים מן המרכזיות שבהן:

 

האם חלה חובת דיווח על חברה שמשתמשת בחברה בת שלה כ"מעין נאמן"? – נסביר, בחלק מן החברות הפרטיות והציבוריות בישראל, נעשה שימוש במסגרת מבנה ההחזקות בסוג של "חברת ביניים" המהווה מעין נאמן. חברות כאלו משמשות פעמים רבות בדומה לחברה המוכרת מחוק ניירות ערך כ"חברה לרישומים", כאשר היא רשומה כבעלת המניות, על אף שבעל הזכות שביושר האמיתי במניות אלו הינה חברה אחרת לחלוטין במבנה החברות. חברות אלו התעלמו פעמים רבות מקיומה של אותה "חברה לרישומים" פנימית שיצרו ובחלק מן המקרים אף לא הוגשו דו"חות בגין חברות כאמור. חברות אלו עלולות להיתפס בעיני רשות המיסים כנאמן לכל דבר ועניין והעברת נכסים אליהם בעתיד עשויה אף לגרום לחיוב במס (כדיבידנד) של היחידים המחזיקים במניות החברה המעבירה. מסיבות אלו מומלץ להיפטר ולבטל חברות כאמור הנמצאות במסגרת מבני החזקות, כאשר ביחס לעבר מומלץ לבחון את פרטי המקרה – פעמים רבות יש מקום לקביעה שעל אף הכרה בחברות אלו "כנאמן" במסגרת חוזים שונים עליהם חתמה החברה האמורה או חברות אחרות בקבוצת החברות, למעשה אין כאן נאמנות עכל פי הגדרתה החדשה לעניין הפקודה.

 

האם חלה חובת דיווח על עו"ד המחזיק כספים כשלב בקיום עסקה (במקרקעין)? – פעמים רבות ובעיקר בעסקאות מקרקעין, כשלב בקיום החוזה מועברים כספים מן הצדדים לעסקה לידיו של העורך דין. כך לדוגמא, פעמים רבות מקובל בעסקאות מקרקעין שלאחר החתימה על חוזה הרכישה מעביר הרוכש את כספי הרכישה אל עורך הדין אשר מחזיק אותם אצלו בנאמנות עד להשלמת עסקת המקרקעין והעברת רישום הבעלות במקרקעין על שמו של הרוכש. רק בשלב זה מעביר העורך דין את הכספים לידיו של המוכר.

נאמנויות כאלו לכאורה לא יהיו חייבות בדיווח!! ראשית ניתן לכלול אותן תחת החריג המפורש להסדר הנאמנויות אשר קובע כי "נאמנות שהוקמה לצורך קיום חיוב" לא תחשב כנאמנות לצרוך הפקודה. יחד עם זאת ניתן לפתור סיטואציה זו מחובת דיווח גם מסיבות נוספות.

 

* האמור לעיל: על בסיס הספר "נאמנויות ומיסוי נאמנויות" מאת עו"ד אריה ליבוביץ (לרכישת הספר ניתן ליצור קשר עם המחבר ו/או עם הוצאת בורסי)

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il