עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > אזרח ישראלי בעל אזרחות ארה"ב - לא העלמת (מס פדראלי) לא שילמת (קנס)

אזרח ישראלי בעל אזרחות ארה"ב - לא העלמת (מס פדראלי) לא שילמת (קנס)

בשנים האחרונות, אזרחי ארצות הברית בכל העולם, מצויים בחרדה גדולה. זאת לאחר פרסום תקנות המוכרות, בשם FATCA  אשר יחייבו את הבנקים לדווח על כל חשבון בנק השייך לאזרח או תושב ארצות הברית.

לבד מאותם אזרחים אשר אכן העלימו מס מרשויות המס בארצות הברית, נקלעו לעין הסערה מיליוני אזרחים אמריקאים ברחבי העולם מאות אלפים מתוכם רק בישראל (קצת יותר מ-200,000 אזרחים) להם יש למעשה אזרחות כפולה.

רבים מהם כלל לא ידעו שחלה עליהם חובת דיווח לרשות המיסים בארה"ב היות והם אינם תושבי ארה"ב. בנוסף רבים מהם גם אם היו מדווחים לרשות המיסים בארה"ב לא היו מתחייבים כלל במס, היות והם משלמים מס בשיעורים גבוהים במדינות מושבם (כמו רבים מאזרחי ישראל בעלי האזרחות הכפולה), יחד עם זאת בהתאם לחקיקה האמריקאית היה עליהם להגיש דיווח לרשות המיסים וכן לדווח על חשבונות בנק בהם היו במהלך שנת מס למעלה מ-10,000$. טופס זה בדיווחי המס האמריקאים בדב חשבונות בנק זרים קרוי על שם ראשי התיבות שלו - FBAR

לכאורה כל אלו היו במצב מסוכן בו מכיוון שלא הגישו דיווח לרשות המיסים בארה"ב, היו צפויים לקנס בגובה של 50% משווי הנכסים הפיננסיים שהיו להם בחשבונות הבנק שבארצות מושבם.

ב-8 לדצמבר הוציאה רשות המיסים בארה"ב ( IRS ׂׂ) הבהרה ( FS-2011-13, December 2011 ) לפיה במקרים כאלו, במיוחד של בעלי "אזרחות כפולה" לא יוטל קנס, על אזרחי ארה"ב שיבצעו הליך של גילוי ברשות המיסים בארה"ב  - במידה ואוצר המדינה בארה"ב (הפדרלי) לא ניזוק. כמו כן קבעה רשות המיסים בארה"ב שורה של קריטריונים ומקרים שייבדקו, אשר ייקבעו כ"סיבה סבירה" לכך שאותו נישום לא הגיש עד היום את דיווחיו כדין, ובמקרים אלו לא יוטל קנס על אותו נישום אזרח ארה"ב גם אם נוצר נזק כלשהו לכלכלת ארה"ב (משמע לא שולם כל המס).

בעקבות הבהרות אלו מומלץ מאוד מאוד לכל מי שהינו אזרח ארה"ב ואשר שילם מס בישראל כדין :

א.  לפנות לרואה חשבון ישראלי/אמריקאי (משמע בעל רישיון כפול) – בכדי שיבחן אם יש לו כלל חבות מס ממשית בארה"ב – אם התוצאה הינה שאין – עליו לערוך גילוי מלא לרשות המיסים בארה"ב ולצאת מיד וללא פגע.

ב.  אם עדיין ישנה חבות מס כלשהי בארה"ב שלא דווחה – לבדוק האם קיימת במקרה זה "סיבה סבירה", אשר תביא לפטור מלא מקנסות ובהתאם להחליט על עריכת גילוי מלא לרשות המיסים בארה"ב.

[1] עו"ד אריה ליבוביץ' הינו ממומחי המס המובילים בישראל ומי שמשמש כיועץ בנושא  ה-FATCA לגופים הפיננסיים בישראל.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il