עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > חובות גילוי וקבלת פרטים על ידי יהלומנים ועוסקים באבני חן – התיקון לחוק איסור הלבנת הון

חובות גילוי וקבלת פרטים על ידי יהלומנים ועוסקים באבני חן – התיקון לחוק איסור הלבנת הון

מבוא:

ביום ה-07 למאי 2012 אישרה הכנסת את התיקון לחוק איסור הלבנת הון הנוגע לעוסקים ביהלומים ובאבני חן. בהתאם לתיקון יחולו על הסוחרים, חובות זיהוי והכרת הלקוח וכן חובות בדבר שמירת מסמכים ודיווח לרשויות ביחס ל- "עסקאות בלתי רגילות", כאשר אלו יוגדו בצו, שיוצא על ידי שר התמ"ת. בין השאר צפויים להתבקש פרטים מלאים ואף שמירת מסמכים שלמבצעי העסקה , זהות המשלם בפועל (מי שעבורו או לטובתו נעשית העסקה). אומנם במקביל קובע החוק מס' הקלות, אך הקלות אלו עדיין אינן בהירות דיין.

כך לדוגמא, קובע החוק:

1. כי "בעסקאות בעלות סיכון נמוך" ניתן יהיה לאסוף את מכלול הפרטים האמור, גם לאחר ביצוע העסקה אלא שטרם הוגדר "מהו סיכון נמוך" וכן טרם הוגדר תוך כמה זמן ממועד ביצוע העסקה יהא על מבצע העסקה להשלים את הנתונים הללו.

2. עסקאות שיעשו עם חבר בורסה ו/או עם מי שקיבל את אישור הבורסה להיכנס למשרדיה, שהינם בעלי תג מזהה של הבורסה, יוכלו להיעשות ללא עמידה בדרישות הזיהוי של הצו אותו יוציא שר התמ"ת וניתן יהיה להסתפק בזיהוי באמצעות אותו אמצעי זיהוי שהנפיקה הבורסה. כרגע לא ברור אם במקרים אלו, גם כן יש צורך לדרוש את זהות האדם עבורו מבוצעת העסקה?

בכדי להבחין במלוא ההשפעה של תיקון זה לחוק הלבנת הון על סוחרי היהלומים ואבני החן בישראל, וכן על יצוא יהלומים ואבני חן מישראל, יש לחכות להוראות הצו, שיפורסם על ידי שר התמ"ת.

יש לקוות ששר התמ"ת לא יפעיל את סמכותו האמורה, ללא היוועצות בראשי הבורסה בישראל, זאת בכדי להתאים את דרישות הצו לדרך הפעולה של העוסקים בתחום זה ותוך התחשבות במנה "התיווך" וה- "גלגול" הקיים בתחום זה. התחשבות והיוועצות זו של השר, נדרשת, בכדי למנוע מצב בו דרישות מוגזמות, אשר ינוסחו על ידי מי שאינם מכירים את דרך פעולתו של שוק היהלומים ואבני החן בישראל, יובילו לשיתוק הפעילות שוק אבני החן בישראל דבר שיוביל לפגיעה משמעותית ביצוא יהלומים ואבי חן מישראל ובכך לפגיעה בהכנסות המדינה.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il