קנס מנהלי

דוד וייס שואל :

עוסק אחר מס' פעמים בדווח בדוח התקופתי - החודשי למע"מ והטילו עליו קנס ע"פ חוק העבירות המנהלתיות (מעבר לקנס הרגיל של פיגורים בדווח). העוסק לא שילם בזמן שנקצב לו, והטילו עליו תוספת של 50% ( אם זו פעם ראשונה אזי מסך 600 ש"ח לקנס של 900 ש"ח, כפי הידוע לי.

ע"פ החוק, עד מתי חלה התוספת של 50%, מה שלב הענישה הבא שבסמכות מנהל מע"מ?

 

עו"ד אריה ליבוביץ' משיב :

בהתאם לחקיקה של חוק העבירות המנהלתיות, מי שלא ישלם את הקנס בזמן וכן את התוספת (פיגורים) שנקבעה לו, הרי שלאחר מחצית השנה. הופכים הסכומים הללו חלק מסכומי המס בהם חייב הנישום והם ייגבו ממנו בהתאם לפקודת המיסים (גביה).

בנוסף כמובן, אם נישום כאמור לא שילם בתוך ששת החודשים, רשאי בית משפט, על פי בקשת תובע, לצוות כי יוטל עליו, במקום הקנס שלא שולם, מאסר שלא יעלה על שנה. כאשר המחוקק קבע כי במקרים אלו לא יוכל בית המשפט להורות שהמאסר יהא על תנאי.

 

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il