עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > הנאמנות והפאונדיישן (foundation) בפנמה (חלק ב') – על בסיס הספר נאמנויות ומיסוי נאמנויות

הנאמנות והפאונדיישן (foundation) בפנמה (חלק ב') – על בסיס הספר נאמנויות ומיסוי נאמנויות

מיסוי טריטוריאלי: פטור ממס

הביטוי

"offshore" /"פטור ממס" אינו מאוזכר כלל בחקיקתה של פנמה (בדומה למדינות מקלט מס אחרות), ברם אין משמעות הדבר שבמדינה אין פטור ממס, ההפך הוא הנכון. שיטת המיסוי של פנמה היא טריטוריאלית במסגרתה מוטל המס רק על הכנסה אשר הופקה/נצמחה בפנמה, משמע במקרים בהם פנמה היא מדינת המקור.

משמעות הדבר היא שעל רווחים של ישויות עסקיות מחו"ל אין מטילים מס. כתוצאה ממשטר מס זה יש בפנמה למעלה מ-100,000 ישויות תאגידיות, הפטורות ממס באופן מוחלט.

בנוסף, פנמה מקיימת מספר אזורים פטורים ממס אלו הם ה-

"Colon Free Zone" ומספר מרכזי ייצוא הממוקמים לאורך התעלה. מרכזים אלו הם אידיאליים למיקומם של מרכזי הפצה אזוריים. ההתייחסות בהיבט המיסוי לחברות הממוקמות ב- "Colon Free Zone" או באזורי הייצוא לאורך התעלה, זהה להתייחסות לאותן חברות המקיימות אופרציות בחו"ל בלבד, כפי שתואר לעיל.

התצורות המשפטיות המרכזיות בפנמה אשר יכול שיהיו פטורות ממס הן כדלקמן:

1. תאגיד

(corporation) ;

2. תאגיד זר (

Foreign Corporation );

3. שותפות כללית או שותפות מוגבלת (

General or Limited Partnership );

4. שותפות אזרחית (

Civil Partnership );

5. פאונדיישן

(Foundation) ;

6. נאמנות

(Trust) .

רישיון פעילות נדרש אך ורק למוסדות פיננסיים כמו בנקים. לתאגידים אין חובה לחשוף את זהות הבעלים ו/או הנהנים. במקביל גם נאמנות ופאונדיישן אינם נדרשים לחשוף את זהות הנהנים בהם.

כפי שראינו לעיל ההצלחה של פנמה כמקלט מס מבוססת בראש ובראשונה על מבנה המס שלה שבמרכזו העיקרון הטריטוריאלי. עיקרון זה מצא את ביטויו בסעיף 694 בקוד הפיסקלי של פנמה אשר קובע כי הכנסה שהרוויח כל אדם, יחיד או חברה, ממקורות מחוץ לפנמה, פטורה ממסים. המחוקק בפנמה דאג ליתן דגש מיוחד לשורת עסקאות/פעולות/אירועים אשר לא יהיו נתונים למס הכנסה (פטור ממס) להלן נמנה חלק מן העסקאות/אירועים הללו, בקצרה:

1. פיקוח או ניהול, ממשרד הממוקם בפנמה, על פעולות ועסקאות המבוצעות, מושלמות או מוצאות לפועל בחו"ל. מנגד, ישות שמקיימת פעולות עסקיות, הן בתוך תחומי פנמה והן מחוץ לגבולות פנמה, תשלם מס אך ורק על הכנסות שמקורן בתוך גבולות פנמה;

2. חלוקת דיבידנד מרווחי חברה שהכנסתה זו נצמחה/הופקה בחו"ל. למעשה ישויות עסקיות בפנמה שמנהלות אופרציות בחו"ל בלבד פטורות באופן מוחלט ממיסוי על דיבידנדים, מיסוי על רווחי עסקים, מס בולים ומס על רווחים שלא חולקו;

3. ריבית המשולמת על ידי בנקים הממוקמים בפנמה ללקוחותיהם לחשבונות חסכון והפקדות תקופתיות. הפקדות בבנקים של פנמה פטורות ממיסוי, מבלי ששאלת מקור הכסף המופקד תהא רלבנטית;

4. משכורת או שכר מנהלים, ממונים ומוציאים לפועל של חברות תושבות פנמה הממוקמות בחו"ל;

מאפיינים אלו הביאו לכך שפנמה היא מקום המגורים הרשום של למעלה מ-400,000 ישויות משפטיות שונות לרבות תאגידים ופאונדיישנים, בכך היא הפכה להיות אחד מתחומי השיפוט הפופולריים ביותר להקמת התאגדויות בעולם.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il