עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > הנאמנות והפאונדיישן (foundation) בפנמה (חלק ד') – על בסיס הספר נאמנויות ומיסוי נאמנויות

הנאמנות והפאונדיישן (foundation) בפנמה (חלק ד') – על בסיס הספר נאמנויות ומיסוי נאמנויות

16.1 הפאונדיישן בפנמה

16.1.1 מבוא

כמו בליכטנשטיין גם בפנמה משמש הפאונדיישן אבן שואבת להשקעות זרות, ועל אף קיומה של נאמנות בפנמה מרכז הפאונדיישן את מירב העניין. הפאונדיישן הפנמי נקבע בחקיקה בפנמה בשנת 1995, אלא, שכפי שנאמר על ידינו בפרק הדן בליכטנשטיין, אין המדובר ב"מבנה משפטי חדש". הפאונדיישן הפנמי "נבנה" למעשה על בסיס הפאונדיישן המצוי בליכטנשטיין, מטרת הוספת מבנה הפאונדיישן לחקיקה בפנמה הייתה יצירת תחרות מול אחיו הליכטנשטני; תוך "פיתוי" משקיעים זרים, לפעול באמצעות פאונדיישן המצוי בפנמה ולא באמצעות זה הקיים בליכטנשטיין.

הפאונדיישן הפנמי, אשר ריכז את מירב ההתעניינות הינו הפאונדיישן הפרטי. משמע, פאונדיישן לצרכים פרטיים (Private Interest Foundation). הפאונדיישן הפנמי לצרכים פרטיים הינו מבנה (ישות) משפטית, אשר פותח תוך התבססות על המודלים של פאונדיישן לצרכים פרטיים בשלושה אזורי שיפוט שונים; ליכטנשטיין (בעיקר), שוויץ ולוקסמבורג. הממשלה הפנמית עיצבה באופן זהיר את הפאונדיישן הפנמי לצרכים פרטיים במטרה ליצור אמצעי מודרני לתכנון רכוש, שיהיה יותר גמיש ויותר משתלם עבור אנשים בכל רחבי הגלובוס.

הפאונדיישן הפנמי לצרכים פרטיים הינו כלי אנונימי, גמיש, ופרטי שניתן להשתמש בו על מנת להחזיק בנכסים כגון תאגידים, נאמנויות, חשבונות בנק, חשבונות השקעת הון, נכסי נדל"ן, או כל סוג אחר של נכס. בנוסף דואגת ממשלת פנמה כי עלויות ההקמה וההחזקה של הפאונדיישן יהיו נמוכות מעלויות הקמת פאונדיישן דומה בליכטנשטיין.

16.1.1.1 מאפייני הפאונדיישן בפנמה

להלן נעמוד על מאפייניו העיקרים של הפאונדיישן בפנמה כמו בדיון בנאמנות גם הפעם מתבססים הדברים על החקיקה בפנמה. הפעם על חוק הפאונדיישן - פנמה (25) - 1995:

1. זהות היוצר - הפאונדיישן הפנמי יכול להיווצר על ידי יחיד או יותר, או על ידי ישות משפטית, כגון תאגיד;

2. מועצת הפאונדיישן - הפאונדיישן מנוהל על ידי "מועצה" של שלושה חברים או יותר. זאת בדומה לתאגיד, אשר מנוהל על ידי שלושה דירקטורים או חברי מועצת המנהלים. דירקטורים אלו של הפאונדיישן מכונים חברי מועצה. יחד עם זאת מקום בו המדובר בתאגיד ולא בבני אדם "טבעיים" ניתן להסתפק בחבר מועצה אחד;

3. מינוי פרוטקטור - ניתן למנות פרוטקטור פרטי אשר יקבל סמכות פיקוח מיוחדת. מינוי פרוטקטור אינו הכרחי;

4. נכסי הפאונדיישן כקרן נפרדת - נכסי הפאונדיישן הינם קרן נפרדת מנכסי הנאמן, היוצר, המועצה או הנהנים. נכסים אלו מצויים בבעלות הפאונדיישן עצמו;

5. תוקף - הפאונדיישן נחשב בתוקף החל ממועד רישומו ברישומים הציבוריים;

6. אין דרישות דיווח או מיסוי - פנמה לא מטילה דרישות דיווח או מיסוי על הפאונדיישן;

7. אין הרמת מסך - פנמה לא מאפשרת "הרמת מסך", כך שספרי החשבונאות של הפאונדיישן נשמרים פרטיים וסודיים במאת האחוזים, בהתאם להוראות החוק;

8. סוכן מקומי של הפאונדיישן - לפאונדיישן חייב שיהיה סוכן מקומי תושב פנמה. הסוכן המקומי צריך להיות עורך דין או חברת עורכי דין. ואותו סוכן חייב לחתום על מסמך הפאונדיישן עובר לרישומו במרשם הציבורי;

9. הצ'רטר של הפאונדיישן (מעין מסמך הקמה) - על מסמך זה להכיל שורה של פרטים ובין השאר אלו הם:

9.1 שם הפאונדיישן - יכול שיהא בכל שפה שהיא ובתנאי שיעשה שימוש באותיות לטיניות. השם חייב שיכלול את המילה "פאונדיישן" זאת במטרה לאבחן בין הפאונדיישן לבין בני אדם טבעיים או ישויות משפטיות אחרות. השם חייב שיהיה שונה משמות פאונדיישנים אחרים המצויים בפנמה;

9.2 הון ראשוני - הסכום הראשוני של הפאונדיישן, המבוטא בכל מטבע חוקי, לא יפחת מסכום השווה ל-$10,000 אמריקאי;

9.3 זהות חברי המועצה - שמות מלאים של חברי המועצה לצד כתובותיהם. נציין, כי גם יוצר הפאונדיישן יכול להימנות על חברי המועצה;

9.4 מקום מושב הפאונדיישן - מקום תושבות הפאונדיישן;

9.5 פרטי הסוכן המקומי של הפאונדיישן - שם, וכתובת של אותו סוכן מקומי תושב פנמה. סוכן זה חייב לחתום על מסמך הפאונדיישן עובר לרישומו במרשם הציבורי;

10. תושבות מחדש (Re-Domicilation) - פאונדיישן מתחום שיפוט אחר יכול להמיר את תושבותו ולעבור לפנמה, ולהפך;

11. איסור על מטרות רווח - פאונדיישן פרטי לא יוקם למטרת הפקת רווחים. יחד עם זאת ניתן לפעול פעולות מסחריות במטרה למקסם את הרווח מנכסי הפאונדיישן בתנאי שרווחים אלו מיועדים למטרות בשלן הוקם הפאונדיישן.

12. רישום - רישום מסמך הפאונדיישן בפני משרד הרישום הציבורי יעניק מעמד חוקי לפאונדיישן ללא צורך באישור של סמכות חוקית או מנהלית אחרת. ההרשמה המדוברת תשמש בנוסף כעדות ציבורית מול צד שלישי להסכם.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il