עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > המשבר הכלכלי יוצר הזדמנויות מיסוייות – אנשי עסקים, יהלומנים, זה הזמן להחזיר כסף לישראל ולהגיע להסכמי שומה עם רשות המיסים

המשבר הכלכלי יוצר הזדמנויות מיסוייות – אנשי עסקים, יהלומנים, זה הזמן להחזיר כסף לישראל ולהגיע להסכמי שומה עם רשות המיסים

* כותב המאמר מתמחה במיסוי ישראלי ובינלאומי, ניהול נאמנויות ועיזבונות בארץ ובעולםומשמש כמ"מ יו"ר ועדת המיסים וסגן יו"ר ועדת הנאמנויות בלשכת עוה"ד במחוז ת"א.

לא רק גופים עסקיים ואנשי עסקיים סובלים מן המצב הכלכלי הקשה אליו נקלע העולם ובעקבותיו גם המשק הישראלי.גוף נוסף התלוי תלות גדולה בצמיחה הישראלית וברווחה של תושבי המדינה הינה רשות המיסים (ומכאן שגם האוצר והמדינה עצמה). ככל שרווחיהם של תושבי ישראל גבוהים יותר, יכולה רשות המיסים להגדיל את גביית המס אותה היא מבצעת זאת על אף שבמקביל קטנים שיעורי המס, המוטלים על הנישומים בישראל. שיעור מס אלו הולכים ופוחתים בשנים האחרונות(עד לשנת 2010).

בין השנים 2003 עד 2007 עלו הכנסות המדינה ממיסים בצורה תלולה. גבית מס זו נמצאת בירידה תלולה כבר בשנת 2008 והירידה צפויה להיות תלולה עוד יותר בשנת המס 2009, למעשה צפויה נפילה של ממש, זאת עקב המשבר הכלכלי הכבד וספיגת ההפסדים של הנישומים השונים, במיוחד בשוק ההון שעד עתה הביא לגביה יפה של סכומי מס.

המחסור בגביית מיסים עשוי להביא את רשות המיסים לביצוע מאמץ מיוחד בתחום הגביה. מאמץ זה צפוי להתחלק לשתי דרכי פעולה מרכזיות בהן צפויה רשות המיסים לנקוט. הפעולה האחת, העמקת הגביה. משמע השקעה גוברת בביצוע פשיטות על בעלי עסקים, השגת מידע מודיעיני, בדיקת הפרשי הון וכדומה.

הפעולה השנייה אשר לטעמנו צפויה לאפיין את פעילות רשות המיסים בתקופה זו הינה מוכנות גוברת והולכת לפשרות בויכוחים (אזרחיים) עם נישומים בנוגע לגובה שיעור המס, הקנסות וההצמדות בו יש לחייב את הכנסת הנישומים.

הקושי שקיים לרשות המיסים בגין המשבר הכלכלי הינו הזדמנות להשאת רווחים בתחום המיסוי לנישומים ישראליים, נסביר.

בהתאם להוראות החוק בתחום המיסים, כאשר המדובר בתשלום מס המצוי במחלוקת בין הנישום לרשות המיסים (משמע קיימת מחלוקת בשאלה האם עליו לשלם סכום מס זה), הרי שבדרך כלל הנישום אינו מחויב בהעברת תשלום המס לידי רשות המיסים עד לבירור המחלוקת עד תומה. בירור כאמור יכול שיימשך שנים רבות עד להכרעה במשפט. כאשר לנישום יש טענות טובות, גם אם ניתן לחלוק עליהם, עשויה התקופה הקרובה להוות זמן טוב להגיע להסכמות ופשרות עם רשות המיסים אשר יחסכו לך כנישום הוצאות משפט יקרות וסכנת הפסד של כל הקופה בהכרעת הדין ואילו מנגד לרשות המיסים תתאפשר גביה מהירה של מיסים לקופת המדינה המתדלדלת - כך כל הצדדים מרוויחים.

בנוסף, יצוין, כי אנשי עסקים ישראלים רבים דוגמת העוסקים בתחום הנדל"ן ותחום היהלומים ואף חלק מאנשי ההי-טק, מחזיקים מחוץ לישראל סכומי כסף גדולים (בהערכה גסה מדובר בסכומים של מאות מיליוני דולרים) שאינם מדווחים בישראל (זאת בניגוד לחוק). בשל העובדה שכספים אלו אינם מדווחים בישראל, למעשה אין אותו נישום יכול ליהנות מהם. כך לדוגמא נישום שמדווח כי הכנסתוהממוצעת עומדת על סך של 8,000 ₪ בחודש, אינו יכול פתאום לרכוש בית ב-1M$ אלא אם יוכל להסביר מהיכן הכסף.פעמים רבות מדובר בכסף, שבמועד בו הופק, לא היה חייב כלל במס בישראל, בין אם מפיק ההכנסה היה תושב חוץ, ובין אם כספים אלו הופקו ונתקבלו בחו"ל עובר לשנת 2003, התקבלו בירושה וכדומה. אך מאז ועד עתה לא דווח על הכסף בישראל (ובמידה והיו רווחים לאחר שנת 2003 דוגמת ריבית וכדומה לא שולם עליהם מס בישראל) וכמובן אף לא נשמרו כל המסמכים הרלבנטיים. הטעות הנפוצה ביותר של נישומים, במיוחד ישראליים, היא "התאהבות בהרגל". אם עד עכשיו רשות המיסים אינה יודעת על הכספים שלי בחו"ל מדוע שהיא תדע על כך פתאום בעתיד? עיון בעיתונות של הימים האחרונים בלבד מספיק כדי ללמוד שמדובר בטעות. כך לדוגמא נתגלו "עשרות אלפי" מעלימי מס אמריקאיים, כאשר רשות המיסים בארה"ב השיגה "מלשין/מקור" מתוך עובד הבנק השוויצרי UBS כך התגלו נוספים כאשר רשויות המס בגרמניה קיבלה מידע – דיסק, שהדליף לה עובד ברשם החברות בליכטנשטיין אחוז ניכר מהעלמות המס בישראל מתגלים בעקבות הלשנות של בני משפחה או מי שהיו שותפים עסקיים (רק לאחרונה נתבשרנו על אמרגנית – סוכנת הטוענת בתביעה משפטית כי הטאלנטית אותה ייצגה העלימה מאות אלפי דולרים מרשות המיסים) וכדומה. כאשר קיים מחסור בכסף בקופה, גם רשות המיסים בישראל צפויה להגביר את האכיפה, כך לדוגמא עשויה רשות המיסים בישראל לבדוק מדוע אנשים המדווחים כשכירים בעלי הכנסה נמוכה בישראל נוסעים פעמיים בשבוע לחו"ל לצרכי עבודה? להנחות את המשטרה וחוקריה להתמקד היטב בנושאי מיסים בסכסוכים, אפילו משפחתיים ועוד.

לאור האמור לעיל ובשל העובדה שצפויים קשיי בהשגת יעד הגביה לרשות המיסים, אנו סבורים כי השנה הקרובה הינה זמן טוב מאוד להגיע להסדרי מיסוי והסדרי גילוי מרצון, עם רשות המיסים בגין כספים המוחזקים בחו"ל. בתקופה זו סביר להניח שניתן יהיה להגיע לשיעורי מס נמוכים יותר וכך להרוויח גם את ההשתחררות מן ההרגל הרע ומן החשש הקבוע המקנן בלב, גם להתחיל ליהנות באופן חופשי מן הכסף אותו צברתם בעבר באופן כשר, וגם להשתחרר מן הפחד (המוצדק !!) שאולי יום אחד יגלו את חשבון הבנק שלכם (כן, גם אם הוא רשום על שם חברה).

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il