עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > חובת דיווח בנאמנויות ותיקות – האם פגיעה בזכויות יסוד?

חובת דיווח בנאמנויות ותיקות – האם פגיעה בזכויות יסוד?

בעקבות תיקונים 147 ו-165 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") אשר חוקקו את פרק הנאמנויות בפקודה, חלה חובת דיווח על נאמן בנאמנות תושבי ישראל (להלן:"נת"י")או בנאמנות על פי צוואה (להלן: נ"צ") וכן על נאמן בנאמנויות אחרות אם היה לו נכס או הכנסה בישראל, מאחר ובמקרים רבים, המדובר בנאמן תושב חוץ ובנאמנויות שהוקמו לפני שנים רבות, אפשר המחוקק במסגרת תיקון 165 לפקודה להעביר את חובת הדיווח מן הנאמן אל היוצר (נת"י) או אל הנהנה (נ"צ) כאשר אין נאמן תושב ישראל.

אלא שבדברים אלו אין פיתרון ממשי, במיוחד כאשר המדובר בנאמנויות ותיקות:

א

. גם כאשר המדובר בהעברת חובת הדיווח אל היוצר, הרי שהנאמן חייב להתחייב למסור לאותו נישום מייצג חדש את כל הפרטים, משמע הוא צריך להמשיך ולהישאר עם היד על הדופק;

ב. בנאמנויות רבות הנאמן אינו רשאי ו/או יכול להעביר פרטים כאמור ליוצר או לנהנה כיוון שמסירת פרטים כאמור הינה עבירה פלילית במדינת מושבו;

ג. לבסוף, ברור שככל שהנאמנות אמיתית יותר יקשה על היוצר ו/או הנהנה לקבל פרטים על הנאמנות כיוון שלמעשה לאלו אין כל זכויות בנאמנות (וודאי אם המדובר בנאמנות שאינה הדירה וק"ו אם המדובר בישות מעין נאמנותית);

לבסוף החלת הוראה כאמור על נאמנויות ותיקות, שהוקמו לפני תחולת החוק (שנת 2006) יש בה למעשה פגיעה בזכויות היסוד של הנישום אשר הקים את הנאמנות באופן אמיתי על סמך המצב המשפטי הקיים באותה העת. תוצאת החלת חקיקה זו הינה שככל שהנאמנות יותר אמיתית ובעל הנכסים התנתק מהם באופן סופי, כן תגדל חובת המיסוי החלה עליו. יוצר כאמור יתקשה אף לדאוג לביצוע מכירה רעיונית וקביעת בסיס מחיר חדש (בהתאם לחקיקת המשנה) כיוון שבמרבית המקרים הנאמן יסרב לתת לו פרטים על הנכסים המצויים בידיו.

נושא זה של פגיעה בזכויות יסוד עלה לאחרונה בפני הבג"צ בידי עו"ד עקיבא לקסר וצריך להמשיך להידון בפני הבג"צ בחודשים הקרובים.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il