עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > חובת הדיווח של נאמן

חובת הדיווח של נאמן

עו"ד עידו שערבי שואל

:

נאמן המחזיק בנאמנות מניות של חברה פרטית עבור מוטב.

השאלות:

1.

מהן חובות הדיווח אם בכלל החלות על הנאמן?

2.

האם זה משנה אם היו הכנסות מדיבידנד או מרווח הון בגין מכירת המניות, לבין מצב שהנאמן רק החזיק במניות שלא יצרו רווח כלשהו?

3.

טכנית במידה ועל הנאמן לדווח, כיצד עליו לדווח? איזה טפסים/דוחות יש למלא? לאיזה פקיד שומה יש להגיש?

4.

האם על הנאמן לצרף את הסכם הנאמנות לרשם החברות? או לפקיד השומה?

5.

האם על הנאמן להודיע לאיזושהי רשות כלשהי על עצם היותו נאמן המחזיק מניות עבור צד ג'?

6.

האם יש משמעות לשיעור האחזקה המוחזק בנאמנות?

 

עו"ד אריה ליבוביץ משיב:

על מנת ליתן מענה מלא על כל ההיבטים הנובעים משאלה זו יש לכתוב ספר, יחד עם זאת ננסה לענות בקצירת האומר ממש, תוך שרטוט המהלך הנכון, כאשר על אף שלא נאמר במפורש אני מניח כי הנהנה והיוצר שניהם תושבי ישראל (בין אם זה אותו אדם ובין אם אלו שני אנשים נפרדים):

1. באופן כללי יש לבחון את הוראות הנאמנות לא מן הנמנע כי נאמנות זו עולה בגדר נאמנות שהוצאה מגדר הסדר הנאמנויות בפקודת מס הכנסה וככזו, כלל לא יחולו על הנאמן החובות המנויים בפקודת מס הכנסה ביחס לנאמן מומלץ לבחון מקרה זה עם עו"ד המומחה למיסים מרבית המקרים של נאמנות במניות שהגיעו לעיוני אכן אינן נאמנות לצורך מס הכנסה;

2. בעניין חובות הדיווח אין רלבנטיות לשאלת מימוש/הפקת רווח מן המניות אלא ביחס לשאלת התשלום במקרה והיה רווח. מכל מקום במידה וזו נאמנות קיימת חובת דיווח גם על עצם ההחזקה ועל עצם קיומה של הנאמנות.

3. הטפסים המרכזיים של כל נאמנות הינם טפסים, 147 (על יצירת הנאמנות), 1327 דו"ח ההכנסות של הנאמנות), וטופס 151ח (הודעה על פרטי הנאמנות. בנוסף ישנם טפסים נוספים על פי סוג הנאמנות, קיום חלוקות מן הנאמנות, שינוי זהות הנישום בנאמנות וכדומה.

4. במסגרת פרטי הנאמנות מבוקשים בד"כ הסכם הנאמנות + באשר למקום ההגשה במידה והמדובר בנאמנות בה לפחות נאמן אחד הינו תושב ישראל (כפי שעולה במקרה זה) הרי שהדיווחים יוגשו לפקיד שומה ת"א 3. נציין שלעניין רשם החברות על אף שבעבר לא הקפידו על כך כל כך יש מקום בהחלט להודיע על כך גם לרשם החברות ולכל הפחות לבצע רישום במרשם המניות של החברה לפיה המניות מוחזקות בנאמנות.

5. התשובות לעניין זה הוזכרו בתשובה 4 לעיל.

6. ישנה משמעות בין השאר ביחס לדינים שונים של בעל מניות מהותי, כמו גם לעניין חנ"ז וחמי"ז אם המדובר בחברה זרה.

לסיכום, תחום הנאמנות הינו אחד התחומים העדינים ביותר ויותר ממומלץ להיוועץ עם מומחה שייתן התייחסות להסכם הנאמנות הספציפי שלכם.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il