עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > פסק הדין גזית גלוב – ניכוי מס תשומות לחברת השקעות המשקיעה בנדל"ן בחו"ל

פסק הדין גזית גלוב – ניכוי מס תשומות לחברת השקעות המשקיעה בנדל"ן בחו"ל

המערערת – חברה העוסקת במתן שירותי, ייעוץ, מימון וניתוחי כדאיות לחברות הבנו שלה בתחום הנדל"ן וההשקעות בחו"ל.

השאלה המשפטית

:

האם רשאית הייתה המערערת לנכות את מס התשומות שלה באופן מלא?

טענות הצדדים:

לטענת המערערת – כן – היא עוסקת במתן שירותים לתוש"ח,

לטענת מנהל מע"מ – לא, המערערת אינה עוסקת במתן שירותים אלא בהשקעות בחו"ל - כאשר הוא טוען כי יש לקשר בין שירותי המערערת לעסקאות פטורות ממע"מ – העסקאות שעושות חברות הבנות

פסיקת בית המשפט – מפי כב' השופטת דניה - קרת

:

בית המשפט קיבל את עמדת מנהל מע"מ וקבע שמרבית פעילות המערערת הינה פעילות בחו"ל – עסקאות נדל"ן מניב, ולא ייעוץ ולכן היא זכאית לנכות מס רק 25% מס התשומות שלה.

בית המשפט לא נצרך לסעיפים אנטי תכנוניים, אלא פשוט נסמך על מסמכים ציבוריים של החברה וטוען שעל סמך הצהרות אלו יש לקבוע כי המדובר בחברה העוסקת בהשקעות בחו"ל ולא בייעוץ.

ביקורת על פסק הדין

:

נדמה כי קודם נורה החץ ורק אח"כ סומנה המטרה כך שהתוצאה יכולה להיות צודקת אך הדרך שגויה (אכן ניתן לקשור בין פעילות המערערת לעסקאות פטורות בחו"ל ואולי יש מקום לבדוק את הסכמי השירות שלה בהתאם למחירי העברה, קבלת החלטות עצמאית בחברות הבנות, המקור לנכסים החדשים ועוד).

לצורך החלטתו נסמך בית המשפט על מסמכים ציבוריים דוגמת תשקיף שם מתוארת החברה כחברת השקעות בנדל"ן בחו"ל (ולא כנותנת שירותים) – אלא שזו דרכו של תשקיף מתן תיאור כללי לקבוצה ולא בחינה פרטנית של כל חברה (דבר זה נעשה בדו"חות של כל תאגיד בנפרד) – המבחן לצרכי המע"מ הוא הפעילות בפועל ולא אופן הצגתה

תועלת לנישומים

:

ייחוס מע"מ לחברות אם – כאשר פעילות החברות הבנות הינה חייבת במע"מ מאפשר ניכוי מס תשומות בחברת האם – ללא הקריטריונים הקשו של פס"ד לקט עז ;

לעניין מס הכנסה – טענה להגשת דו"חות מאוחדים לצורך קיזוז הפסדים ללא צורך להיות מוגבל רק למפעל מאושר וחוקי עידוד (על פי פסק הדין מודול בטון) ;

הכול על סמך מצגים במסמכים כלליים וללא בחינת הפעילות בפועל!

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il