עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > רכישת דירה לבני זוג מכספי הורים – כיצד להיזהר מגירושין עתידיים

רכישת דירה לבני זוג מכספי הורים – כיצד להיזהר מגירושין עתידיים

פעמים רבות מבקשים הורים לסייע לילדיהם שנישאו ברכישת דירה, אלא שלא תמיד הצדדים שווים ביכולתם הכספית. בעוד הורי האחד אמידים וביכולתם לממן חלק גדול מעלות הדירה הוריו של הצד השני בבני הזוג אינם יכולים להביא סכום דומה.

כאשר הדובר באנשים אמידים במיוחד, הפיתרון לבעיות אלו הינו פשוט לדוגמא רכישת דירה על שם ההורים הנותנים את המתנה (גם לכך יש סייגים וזהירויות שצריך לנקוט בכדי שלא תעלה בעתיד טענת מתנה מצד בני הזוג או מצד אחד מבני הזוג – זאת על אף שהרישום של הדירה לא שונה) או פיתרון טוב יותר, רכישת הדירה בבעלות של גוף זר דוגמת

foundation , או הכנת הסכם ממון מפורט

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לדיני משפחה (תמ"ש 11150/07) נדון מקרה בו תבעו הוריו של הבעל של בני זוג גרושים את כספם, מבני הזוג, על בבסיס הטענה כי כסף שהעניקו להם לרכישת הדירה ניתן כהלוואה ולא כמתנה.

בית המשפט שדחה את טענת התובעים עמד על כך שהשיחות אם נעשו נעשו עם הבעל ולא עם האישה כמו כן אין שום מסמך כתוב המעיד על כך שהמדובר בהלוואה ולכן החליט בית המשפט כי חובת ההוכחה על כך שמדובר בהלוואה ולא במתנה נופלת על כתפי התובעים (חובה שלא הרימו בפועל). בנוסף מצביע בית המשפט על כך שהתובעים ויתרו על האפשרות להירשם כבעלי נוספים בדירה (או לכל הפחות יכלו להירשם כבעלי ה"א) על כך ויתרו התובעים. כמו כן התייחס בית המשפט לעובדה שבהלכים הקודמים בין בני הזוג לא עלתה כלל טענה של הלוואה.

לאור האמור, ובמקרה בו אין המדובר במשפחה אמידה במיוחד, אשר יכולה להיעזר בכלים תכנוניים שעלותם גבוהה יותר. אך ההורים כן רוצים לאפשר לבני הזוג לגור בדירה משלהם מומלץ כי:

1. יערך הסכם הלוואה בכתב;

2. יצורף השם של ההורים בה"א או כבעלים נוספים בדירה לצד בני הזוג.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il