עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > תשלום מע"מ על ידי צד שלישי

תשלום מע"מ על ידי צד שלישי

עו"ד איבצן נצר שואל:

אדם פרטי מוכר לאדם פרטי בניין המורכב מדירות וחנויות. עבור החנויות יש לשלם מע"מ

, הרוכש יישא בתשלום, מאחר שיש לו גם חברה שהיא עוסק מורשה ברצונו לשלם את המע"מ דרכה בדיווח "נאמן/ נהנה". השאלות? האם זה אפשרי? ואם כן מה הקריטריונים ומה ההליך לביצוע דיווח כאמור. תוך כמה זמן יש לדווח ולשלם ?

עו"ד אריה ליבוביץ' משיב:

לא ברורה לי די הצורך, כוונת השואל ושאלתו, חנות מצד עצמה אינה חייבת במע"מ אלא אם היא משמשת בעסק ו/או שימשה בעסק ו/או נוכה בגינה מס תשומות.במועד רכישתה. כמו כן לא ברור מה כוונת השואל בדיווח "נאמן/נהנה" נראה שיש כאן בלבול עם סעיפים 69-73 לחוק מיסוי מקרקעין.

מכל מקום, אם נתמקד בלב השאלה לפיה האם יכולה חברהשל אדם A לשלם במקומו מע"מ בו הוא מתחייב, התשובה לכך חיובית במידה ונעשתה בתנאים הקבועים בסעיף 20 לחוק מס ערך מוסף, לפיו ניתן לקבוע משלם חלופי לחיוב בע"מ אך יש לקבל אישור מראש לכך של מנהל מע"מ בהתאם להוראות התאמ"ו יש לפנות לקבלת האישור בטרם בוצעה העסקה.

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il