עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > האם עולים חדשים מצרפת רוסיה וכדומה שפשעו במדינות מושבם – יכולים להיות רגועים? האם רשות המיסים בישראל אינה מעבירה מידע לרשויות באותן מדינות?

האם עולים חדשים מצרפת רוסיה וכדומה שפשעו במדינות מושבם – יכולים להיות רגועים? האם רשות המיסים בישראל אינה מעבירה מידע לרשויות באותן מדינות?

בשבועות האחרונים עלה לדיון בישראל מספר פעמים הנושא של יהודים אשר ביצעו עבירות שונות ובעיקר עבירות מס במדינות המקור שלהן, ולאחר מכן עלו לישראל בתקווה כי כך יוכלו לברוח מאימת הדין במדינת המקור, ואילו מדינת ישראל המשמשת כ-"safe haven" לא תעביר מידע בגינם לרשויות החוקרות ובפרט לרשויות המס באותן מדינות.

הנחת עבודה זו של אותם "עולים חדשים" מסתמכת על ההסדרים הקבועים באמנות המס של ישראל בדבר חילופי מידע. בהתאם להסדרים הקבועים באמנות המס, הרי שלמדינה זרה אסור לבצע "fishing" וכל מידע אותו היא מבקשת ביחס לתושב המדינה האחרת (אותם עולים חדשים הינם תושבי ישראלה כיום) צריך להיות ספציפי, תוך שכנוע רשויות המס במדינה השנייה (במקרה זה ישראל), כי אכן קיים אינטרס ממשי במידע הספציפי המבוקש בגין אותו אדם, והמידע הנ"ל אכן יכול לשפוך אור על ניסיון התחמקות ממס.

רשויות המס של המדינה ממנה מבקשים את המידע (במקרה דנן ישראל) אינן מעבירות את כל המידע אלא רק מידע רלבנטי לנקודה אשר הוסברה על ידי נציגי המדינה האחרת. כך לדוגמא לא בכל מקרה ניתן יהיה לקבל את כל פרטי חשבונות הבנק של אותו נישום ו/או את מכלול הפרטים על פעילותו העסקית.

מנגד אותם נישומים ועולים חדשים, אינם מודעים לכך שלרשויות האכיפה במדינות השונות קיימת אפשרות "לעקוף" את הקשיים בקבלת מידע מרשות המיסים באמצעות מעין בקשה ל-"חיקור דין". אין הכוונה לזימון לעדות של אותו נישום, אלא בבקשה לשיתוף פעולה מיחידות החקירה של משטרת ישראל ובפרט אלו האחראיות על החקירות הכלכליות. בקשה זו נענית בדרך כלל בחיוב על מנת לשמור על יחסים תקינים עם רשות החוקרת במדינה השנייה וקבלת מידע במקרה הצורך כאשר האינטרסים יהיו הפוכים.

פעמים רבות באמצעות בקשה כזו, ניתן לעקוף את ההגבלות הקיימות במסגרת מערכת המס ולקבל מידע מלא על חשוד/נישום לרבות כל פרטי חשבונות הבנק שלו, הלוואת, עסקאות וכדומה -זאת מבלי צורך או "מחסום" של הוכחה מיוחדת באשר לכל פריט ופריט שמבוקש, וזאת על סמך היחסים הקולגיאליים בין המשטרות.

בדרך זו יכולות רשויות החקירה לבצע "fishing" של מידע ביחס לכל אחד מתושביהן לשעבר, זאת גם ללא צורך בהוכחת מלוא האינטרסים הקיימים להם, ותוך כדי עקיפת כללי הסודיות הקיימים ברשויות המס.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il