עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > "גלולת רעל" – "כלי" בחוזה המונע השתלטות עוינת על חברה

"גלולת רעל" – "כלי" בחוזה המונע השתלטות עוינת על חברה

השם "גלולת רעל" מתאר "הסדר חוזי", אשר נועד למנוע השתלטות עוינת על חברה (להלן: "חברת המטרה").

מטרת "גלולת הרעל" הינה למנוע את ההשתלטות – באמצעות שינוי בפועל של "הקצאת המניות" ו/או אחוזי הבעלות בחברת המטרה, כך שההשתלטות על החברה תהפוך ל-"לא כדאית כלכלית" ו/או בלתי אפשרית ובכך "תהרוג" ו-"תרעיל", את פעולת ההשתלטות (ומכאן השם "גלולת רעל").

קיימים מס' סוגים של הסדרים חוזיים הנקראים "גלולת רעל" כאשר אלו מאומצים על ידי השותפים בחברה, לפעמים במסגרת תקנון החברה ולפעמים, כבר בשלב בו מוקמת החברה ונערך הסכם מייסדים, הקובע סעיפים בדבר מנגנון גלולת רעל אשר "יאומץ" לתוך תקנון החברה.

להלן נסקור בקצרה ארבעה מטווים של הסדרי "גלולת רעל" המקובלים אצל חברות שונות:

1. הסדר מניות מועדפות – מניות מועדפות הן מניות אשר מקנות לבעליהן כח הצבעה גדול יותר מאשר מניות אחרות מאותו סוג. במסגרת הסדר זה נקבע, כי במהלך עסקיה הרגיל של חברת המטרה, ישולמו מניות מועדפות כדיבידנדים לבעלי מניות רגילות. כאשר בעל מניות כלשהו עובר אחוז החזקה מסוים במניות החברה (בדרך כלל 20%), נפתחת בפני יתר בעלי המניות האפשרות להמיר את המניות המועדפות שבידיהם למניות רגילות. כך משיג הסדר זה תוצאה כפולה – ראשית הוא מגדיל את העלות הכוללת של השגת רוב בהצבעה בחברת המטרה טרם מופעל ההסדר, ועם הפעלת הסדר הוא מדלל את אחוזי הבעלות של הרוכש בחברת המטרה על ידי הגדלת כמות המניות המוחזקות על ידי יתר בעלי המניות.

2. הסדר

Flip-over – הסדר זה, נקבע, על מנת למנוע השתלטות על החברה באמצעות חברה אחרת שגם היא בעלת מניות בחברת המטרה. בהתאם קובע הסדר זה, שכאשר אותו בעל מניות רוכש / מקבל וכו' מניות המביאות אותו לאחוז החזקה מגובה מסוים ממניות חברת המטרה, הרי ששאר בעלי המניות בחברת המטרה, מקבלים באופן אוטומטי, את הזכות לרכוש את מניות התאגיד הרוכש (אותו בעל מניות) בהנחה משמעותית ממחיר השוק, בדרך כלל של כ-50%. בכך מאפשרת התוכנית לבעלי המניות האחרים למעשה "להשתלט" בעצמם על אותה חברה בעלת מניות המבקשת להשתלט על חברת המטרה ומכאן שמה של תוכנית זו " flip over ". כמובן שתוכנית זו אפשרית בעיקר במקרים בהם ניתן לקבוע שווי שוק למניות התאגיד הרוכש.

3. הסדר

Flip-in - הסדר זה פועל למעשה באותן נסיבות כמו הסדר ה- Flip-Over שנסקר לעיל. ההבדל בין שני ההסדרים הוא בכך שבהסדר ה- Flip-In ניתנת לבעלי המניות בחברת המטרה הזכות לרכוש מניות נוספות בחברת המטרה עצמה בהנחה משמעותית, מה שיוביל לדילול משמעותי בערך היחסי של מניות חברת המטרה המוחזקות בידי התאגיד הרוכש, ובמקרים מסוימים אף לאפשרות להשתלט בעצמם על חברת המטרה. כפי שניתן להבין גם אסטרטגיה זו נרמזת בשמה " flip In " היות והיא מכוונת כלפי חברת המטרה עצמה. פעמים רבות, תכנית זו משולבת עם תכנית ה- Flip-Over .

4. הסדר הצבעה- הסדר זה מופעל גם הוא עם השגת אחוז החזקה מסוים ממניות החברה ע"י רוכש. גם כאן גלולת הרעל מופיעה בדמות מניות מועדפות בעלות זכות הצבעה גדול יותר המחולקות כדיבידנדים לכל בעלי המניות מלבד הרוכש, וכך מדללות באופן משמעותי את כח ההצבעה שלו. הבדל מרכזי בין הסדר זה לבין הסדר המניות המועדפות לעיל נעוץ בעובדה שבהסדר הצבעה אין בידי בעלי המניות האפשרות להמיר את המניות המועדפות למניות רגילות. הסדר ההצבעה נועד אך ורק כדי לגרוע מכח ההצבעה של הרוכש, ואין בידו כדי לדלל את אחוזי הבעלות של הרוכש בחברת המטרה, כמתואר בהסדר המניות המועדפות.

התועלת ו/או הפגיעה של "תוכנית גלולת רעל" במסגרת החברה יכולה להיות נתונה בוויכוח. מחד, יש בה בכדי למנוע מתן הצעות רכש לחברות, ולמנוע אפשרות ל-"אקזיט" גדול ו/או מהיר של בעלי מניות. כמו כן יש בה בכדי למנוע הזרמת "דם (מימון) חדש" למערכת של החברה. יש הטוענים שתוכנית גלולת רעל מעודדת מנהלי חברות להתבצר בתפקידיהם ולדחות הצעות בעלות רכש פוטנציאל רווחי, על חשבון בעלי המניות.

מנגד, טוענים אחרים, כי לתוכנית גלולת הרעל השפעה הפוכה בדיוק. היא מעניקה למנהלי החברות, את הכח לקבלת החלטות עצמאית וכך מאפשרת להם, לנהל את החברה בהתאם לאינטרסים של בעלי המניות והחברה "כולה". כמו כן, גלולת הרעל מעניקה "כח רב" במשא ומתן למכירת החברה.

לסיכום, על חברה השוקלת שימוש בתכניות גלולת רעל למניעת השתלטות תאגידית לשקול צעדיה בכובד ראש, ולקחת בחשבון כי מעבר ליעילותה המוכחת במניעת השתלטות תאגידית, קיימים לגלולת הרעל גם חסרונות.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il