עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > עוזב את קנדה? ייתכן ותחוייב בתשלום מס יציאה

עוזב את קנדה? ייתכן ותחוייב בתשלום מס יציאה

יהודים רבים, רבים מהם ישראלים לשעבר וצאצאיהם, בוחרים לעזוב את קנדה ולהעתיק את מקום מגוריהם הקבוע לישראל. עם עזיבת קנדה, נדרש כל תושב קנדה על ידי רשות המסים הקנדית (ה- CRA ) להסדיר את חבויות המס שלו באמצעות הגשת דו"ח יציאה ( Exit Return ).

חוק מס ההכנסה הקנדי – Income Tax Act רואה את נכסיהם של תושבים עוזבים, לצרכי מס, כאילו נמכרו במחיר שוק הוגן (שווי שוק) מיד בטרם עזיבתם את קנדה, וכלשון החוק:

"128.1 (1)…

Deemed disposition

 (b) the taxpayer is deemed to have disposed at the time … that is immediately before the particular time, of each property owned by the taxpayer… for proceeds equal to its fair market value at the time of disposition;"

(ההדגשות נוספו)

 

במקרה בו שווי השוק של אותו נכס הינו גבוה מעלותו הבסיסית (משמע, נוצר "רווח"), תתווסף מחצית מן ההפרש בין סכומים אלו (משמע, מחצית ה"רווח") אל ההכנסה השנתית המדווחת לאותה שנת מס, ותמוסה לפי שיעור המס השולי החל על התושב באותה שנת מס. כך יוצא, ש"מס היציאה" המוחל הינו למעשה מס הכנסה מוסווה בגין רווחי הון אשר טרם מומשו בפועל על ידי התושב העוזב.

החוק הקנדי מפרט רשימת נכסים אשר לא ייכנסו בגדר הנכסים אשר בגינם עשויים לחוב במס יציאה, וביניהם: נדל"ן הממוקם בקנדה, מלאי ורכוש עסקים קנדים, וכן חסכונות פנסיה, תכניות מסוימות להטבות לעובדים, נאמנויות קנדיות מסוגים מסוימים ועוד. בין הנכסים אשר עשויים לחוב בגינם במס יציאה: מניות בכל חברה – ציבורית או פרטית וכן חלק בשותפות, קרנות נאמנות, תעודות סל, נאמנויות מחוץ לקנדה, ואף נכסים אישיים מסוימים, כגון יצירות אומנות, בולים ומטבעות, המפורטים בחוק מס ההכנסה הקנדי, כדלקמן:

"54. …

'Listed personal property' of a taxpayer means the taxpayer's personal use property that is all or any portion of, or any interest in or right to, any

(a)   Print, etching, drawing, painting, sculpture, or other similar work of art,

(b)   Jewellery,

(c)         Rare folio, rare manuscript, or rare book,

(d)   Stamp, or

(e)    Coin;"

את יום עזיבת קנדה, תראה רשות המסים הקנדית כמאוחר מבין הנ"ל:

·         יום עזיבת קנדה בפועל;

·         היום שבו בן הזוג/הידוע בציבור והתלויים עוזבים את קנדה;

·         היום שבו הופך העוזב לתושב המדינה אליה הוא מהגר.

באשר לתושבים חוזרים (מכל מדינה), קובעת רשות המסים הקנדית כי אם התושב העוזב את קנדה התגורר במדינה אחרת לפני תקופת מגוריו בקנדה, הרי שלצורך חישוב מס היציאה, ייחשב בדרך כלל יום עזיבת קנדה, כיום ביצוע העזיבה בפועל, ולא היום בו הפך לתושב המדינה האחרת.

את דו"ח היציאה על התושב העוזב להגיש על ליום 30 באפריל של השנה לאחר העזיבה, ומומלץ להתייעץ לשם כך עם רואה חשבון קנדי מוסמך.

 

 

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il