עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > הוראת שעה בנוגע לנוהל גילוי מרצון - סקירה קצרה

הוראת שעה בנוגע לנוהל גילוי מרצון - סקירה קצרה

ביום ה-7 לספטמבר 2014 פרסמה רשות המיסים הוראת שעה בנוגע לבקשות גילוי מרצון. הוראת השעה תהא בתוקף עד ה-6 לספטמבר 2015

הוראת השעה כוללת שני מסלולים האחד "רגיל" והשני "מקוצר". במסגרת המסלול הרגיל, רשאי נישום לפנות באופן אנונימי לסמנכ"ל לחקירות ברשות המיסים, כאשר הפניה כוללת את כל המידע הרלבנטי לרבות סכום המס, שיהיה צורך לשלם. פניה זו תועבר על ידי המחלקת החקירות לגרום האזרחי שעליו לטפל בתיק (פקיד השומה / מנהל מיסוי מקרקעין הרלבנטי), במטרה להגיע להבנות בנוגע לסכום המס שיידרש בגין ההון המדווח, כאשר על המבקש חלה חובה לחשוף את שמו בפני הגורם האזרחי בתוך 90 יום מהעברת המידע אליו – אין ספק ש"הגבלת זמן" זו עשויה ליצור בעיות, אך איום ספק שבמידת הצורך יינתנו אורכות ואף יתירה מכך ייתכן ויש בה יתרון של תחימת זמן לטיפול בתיק הרלבנטי.

במסגרת המסלול המקוצר, ניתן לפנות באופן שאינו אנונימי !! לצורך טיפול ודיווח על הון שאינו משמעותי, הכוונה לכך שההון המדווח אינו עולה על 2 מיליון ₪ וסך ההכנסה החייבת במס (בניכוי הוצאות והפסדים) אינו עולה חצי מיליון ₪.

בהתאם להוראת השעה לא ניתן יהיה לנצל במסגרתו הפסדים שדווחו במסגרת הדו"חות אותן הגיש הנישום עובר לביצוע הגילוי.

* הערה -

כמובן שבעקבות השינויים התכופים המתרחשים בעולם בתחום חילופי המידע, מומלץ בחום להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום (הואיל ולעורכי דין קיים חיסיון בשונה מבעלי מקצוע אחרים), עובר לביצוע ההחלטה אם להשתמש במסגרת זו של גילוי מרצון ו/או מסגרת אחרת.

יחד עם זאת חשוב לדעת שבמסגרת הוראת השעה "אין בשורה משמעותית" וחבל שברשות המיסים טרם הפנימו, כי גילוי מרצון המאפשר תשלום "

flat " של אחו מסוים כפי שמקובל במדינות רבות בעולם, יוביל להגדלת רשת משלמי המס בישראל ולהגדלת התקציב, דבר שאם לא ייעשה במועד עשוי להתברר כלא יעיל די הצורך אם יבוצע בתקופה של קשיים כלכליים גדולים יותר (כך לדוגמא, כבר מדברים על העלאת הריבית בארה"ב שנה הבאה).
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il